KREDO

Od júla 2019 sme začali realizovať pravidelné stretnutia seniorských dobrovoľníkov. 

Tieto stretnutia sa realizujú vždy druhú stredu v mesiaci o 9.00, snažíme sa stále v inom klube dôchodcov v Košiciach. 

Tieto stretnutia sa venujú najmä:

- téme, ktorú si zvolíme

- aktivitám, ktoré kluby dôchodcov chystajú na ďalší mesiac a s ktorými im ako centrum vieme pomôct

- tvorivým dielňam

- dotazom

Každý mesiac nám na stretnutia chodí minimálne dvadsať seniorov, pričom najčastejšie z klubov dôchodcov v mestských častiach Košice - juh, Košice - Ťahanovce, Košice - Myslava, Košice - Nad Jazerom a taktiež z rady seniorov a z Únie žien Slovenska. 

Pokiaľ sa chcete aj vy pridať na najbližšie stretnutie, napíšte nám na dckk@dckk.sk a my vám povieme podrobnosti aj o mieste, dátume a taktiež o témach, ktoré chystáme. 

Pridávame hačkovaného Kreda, symbol dobrovoľníka Košického kraja, ktorý je pre nás aj symbolom nášho seniorského dobrovoľníctva, pretože naše zlaté dobrovoľníčky so šikovnými rúčkami a vzťahu k ručným prácam, nám každý mesiac pre DCKK odovzdajú niekoľko desiatok uhačkovaných KREDov pre vás.