Vyhľadávanie


Hlavná 68, 040 01 Košice,

Občianske združenie Marginal sa zaoberá integráciou osôb s udelenou medzinárodnou ochranou, t.j. utečencov do...Vyšná hať, sídlisko Mier, Spišská Nová Ves,

Komunitný projekt, ktorý chce pomocou presadzovania úcty k prírode a permakultúrnych princípov spájať ľudí.Garbiarska 4, 040 01 Košice,

Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice je moderným zariadením sociálnych služieb, ktoré dbá na napĺňanie podmienok...Hlavná 40 a Hlavná 25 Košice ,

Sme občianske združenie S nami druhým, ktoré je zložené prevažne zo sociálnych pracovníkov. Našim cieľom je poskytovať...OZ ÚLET, Narcisová 4, 040 11 Košice,

Občianske združenie Úlet sa venuje mediálnej výchove, tvorivému písaniu, umeleckej tvorbe, aktivitám v oblasti športu a...Radničné nám. č. 7, 052 70 Spišská Nová Ves,

Mesto Spišská Nová Ves v rámci svojho sociálneho programu vytvára priestor pre dobrovoľnícku činnosť v sociálnej oblasti...


SUBSIDIUM

Koordinátori: PhDr. Ingrid Ferenčíková PhD. Mgr. Ingrid Kelemenová Subsidium Rožňava, Betliarska ul. 18, Rožňava

Subsidium je zariadenie pre seniorov v Rožňave, ktoré privíta pomoc dobrovoľníkov.Ak hľadáte spôsob ako zmysluplne...Slobodná demokratická škola Košice. Bez neustáleho riadenia a prísunu podnetov poskytneme priestor pre osvedčený model...Sewn bag je registrovaný sociálny podnik.
Zaoberáme sa spracovaním textilného odpadu z automobiliek v okolí Košíc.
...Klincova 35, 821 08 Bratislava, Slovenská Republika,

Post Bellum SK je nezisková organizácia, ktorá od roku 2008 na Slovensku vyhľadáva a dokumentuje spomienky pamätníkov...Hviezdoslavova 7,

Divadlo MOMOLAND o.z sa svojou vzdelávacou a výchovnou činnosťou snaží rozvíjať deti, mládež, poskytuje im efektívne...GORKÉHO 2, 040 01 KOŠICE,

Tabačka Kulturfabrik je unikátnym kultúrnym centrom a otvorenou zónou pre umenie, kreativitu a spoluprácu v Košiciach....SENIORKA n.o. Štúrova 27, kancelária 4.54 (4.poschodie) Veža C, 040 01 Košice,

SENIORKA n.o. je poskytovateľom domácej opatrovateľskej služby po celom území Slovenskej republiky. Prostredníctvom...Jegorovovo námestie 5, Košice - Dargovských hrdinov,

Materské centrum Pastierik so sídlom v Košiciach, pôsobiace na sídlisku Dargovských hrdinov ponúka možnosť napĺňať...Sme tím stredoškolákov, ktorých víziou je pomáhať ostatným stredoškolákom rozvíjať svoj potenciál a angažovať sa....Spišské námestie 4, 040 12 Košice,

Nezisková organizácia Facilitas n.o. vznikla registráciou na Krajskom úrade v Košiciach 19.12.2002 v zmysle zákona...Košice,

Art Film Fest ponúka rozsiahly priestor pre prezentáciu diel najnovšej svetovej kinematografie, ale aj významných...Bočná 2, 040 01, Košice,

Arcidiecézna charita Košice pôsobí od roku 1992 v oblasti sociálnych, zdravotníckych, humanitárnych a vzdelávacích...Kováčska 17, 040 01 Košice,

Spoločnosť Úsmev ako dar je celoslovenskou neziskovou organizáciou na pomoc a podporu ohrozeným a opusteným deťom a...Na kope 16, 04016 Košice,

OZ Žabky pracujú s deťmi a mládežou. Venujú sa najmä neformálnemu vzdelávaniu. Hlavnou vzdelávacou aktivitou je...Letná 27, Košice,

Našou víziou je prosperujúce východné Slovensko, kde ľudia chcú žiť – miesto, kde jednotlivci a organizácie prebrali...http://www.oztvorivadielna.sk/o-nas,

O nás
Našim zámerom je spájať ľudí, ktorí majú vzťah k umeniu, kreativite a tvorivému sebavyjadreniu.

Ciele
...Letná 9, Košice,

Druh všeobecne prospešných služieb rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt - organizácia kultúrno-spoločenských...Park obrancov mieru 1, Košice,

ÚNSS) je občianske združenie, charitatívna a humanitárna organizácia, ktorá združuje nevidiace a slabozraké (ďalej len...Michalovce,

Sme tým mladých ľudí, ktorý chce pomáhať deťom a mladým ľuďom prostredníctvom nízkoprahových programov. Chceme rozvíjať...Hemerkova 28, 040 23 Košice,

Nezisková organizácia DORKA pomáha rodinám, ktoré sa ocitli v nepriaznivej životnej situácii, mladým dospelým po...“Buddíci pre Ukrajincov” je projekt, ktorý začal ako iniciatíva dobrovoľníkov, ktorá sa spontánne sformovala 6.3.2022...Magurská 6435/37, 974 01 Banská Bystrica,

Našou úlohou je podporovať jednorodičovské rodiny.
Chceme zlepšiť životy osamelým rodičom a ich deťom prostredníctvom...Nemocnica s poliklinikou Trebišov a.s.,

Dobrovoľnícka skupina Krajší deň je združenie, ktoré má za cieľ spríjemniť pacientom Trebišovskej nemocnice (dospelým...Venujeme sa realizácii neziskových vzdelávacích projektov hlavne pre deti a mládež.Veľké Kapušany,

V decembri minulého roka bola založená celoslovenská dobrovoľnícka organizácia Home Start Slovakia n.o. so sídlom vo...Okružná 10, 044 31 Družstevná p. H.,

Organizácia založená v r. 1992 patrí medzi najstabilnejšie environmentálne organizácie na Slovensku a je nositeľom...Čordákova 50, Košice,

Haliganda už viac ako 15 rokov pracuje v oblasti práce s deťmi a ich dôležitými dospelými.
Prevádzkuje:
- dve rodinné...Moldavská 9, 040 11 Košice,

Keď môžem pomôžem je neziskové a apolitické občianske združenie, ktoré má ambíciu realizovať v Košiciach sociálne,...Jenisejska 4, 040 23 Košice,

Dobrovoľnícke centrum Košíc (DCK) je organizáciou, ktorá podporuje rozvoj dobrovoľníctva na území mesta Košice. Vzniklo...Školská 5, 045 01 Moldava nad Bodvou,

Centrum voľného času CVrČek v Moldave nad Bodvou (CVČ) je moderné, efektívne a úspešné školské zariadenie, ktoré...Sme košická občianska iniciatíva - zbierame knihy, ktoré pôvodní majitelia vyradili a prostredníctvom knižných regálov a...Južná trieda 20 / Ondavská 15,

Občianske združenie Gooday o.z. vzniklo ešte v roku 2016 a to na základe iniciatívy mladých ľudí, ktorých spája...Lazaretská 32, 811 09 Bratislava 1,

Mareena je mladé občianske združenie, ktorého poslaním je prispieť k tomu, aby bolo Slovensko bezpečným a dôstojným...Sme ľudia, občania Slovenskej republiky a slovenské organizácie, ktorým záleží na slobodnom, zodpovednom, humánnom,...