Dobrovoľníci

Dobrovoľník/ čka je každý/ á, kto zo slobodnej vôle a bez nároku na odmenu vykonáva vo svojom voľnom čase činnosť v prospech iných. 

Dobrovoľníčiť môžete aj v týchto oblastiach: sociálna oblasť, humanitárne organizácie a organizácie na ochranu ľudských práv, kultúrna oblasť, ochrana životného prostredia, športová a vzdelávacia činnosť, dobrovoľníctvo v zahraničí, expertné dobrovoľníctvo a iné.

Databáza dobrovoľníckych príležitostí je dostupná len pre registrovaných užívateľov z nasledujúcich dôvodov:

  • Záleží nám na tom, aby sme pre vás našli vhodnú pozíciu. Ak ju nenájdeme teraz, môžeme ju objaviť neskôr a informovať vás o nej.
  • Chceme, aby ste boli aj naďalej informovaní o tom, čo sa deje vo vašom meste a kde môžete priložiť ruku k dielu.
  • Chceme zlepšiť kvalitu služieb dobrovoľníckych organizácií – ako registrovaní užívatelia budete môcť hodnotiť kvalitu ich spolupráce s Vami.
  • Chceme s vami zostať v kontakte a stále vylepšovať naše aktivity.

 

Staňte sa dobrovoľníkom

Organizácie

Chcete zverejniť svoju ponuku? Svoje dobrovoľnícke aktivity môžete zverejniť na našej stránke veľmi jednoducho. Pre pridávanie ponúk a zverejnenie profilu vašej organizácie sa stačí zaregistrovať.*

V zozname ponúk alebo tiež vo svojej emailovej schránke** nájdu dobrovoľníci a dobrovoľníčky tú vašu. Na jednom mieste tak získate propagáciu nielen svojej akcie, ale aj vašej organizácie.

 

CHCEME SA REGISTROVAŤ

 

V prípade akýchkoľvek otázok sa s nami skontaktujte. Radi vám na ne odpovieme a pomôžeme s registráciou.

*) Registrácia podlieha schváleniu Dobrovoľníckym centrom Košického kraja, ktoré sa realizuje po osobnej alebo telefonickej konzultácii, a to bezodkladne po registrácii. Cieľom konzultácie a schvaľovania registrácie je nájsť najvhodnejší model spolupráce.

**) Podmienkou je súhlas dobrovoľníka alebo dobrovoľníčky so zasielaním oznámení.