jarna revitalizacia

Nikdy sme si nemysleli, že sa nám natoľko podarí realizovať jarné aktivity, ako sa nám to darí posledné tri roky. Každoročne začíname už koncom marca a končíme až koncom júna. Pre jednotlivé mestá, obce a mestské časti v meste Košice pripravujeme aktivity, ktoré sa týkajú: 

- čistenia lesov, jazier, povodí riek a potokov

- čistenia oddychových zón

- nových náterov pre ploty, lavičky, či športové ihriská

- vytváranie nových venčovísk, nových ihrísk, outdoorových centier

Tieto aktivity realizujeme na otvorených priestranstvách, ale taktiež v priestoroch organizácií, materských škôl, či domovoch sociálnych služieb, zoologických záhrad, či pri vyhliadkových vežiach a pri rôznych atrakciách cestovného ruchu. 

Tieto aktivita sa prostredníctvom ponúk na tomto našom portáli, či prostredníctvom sociálnych sieti, snažíme sprostredkovať medzi verejnosť, ale taktiež na nich zabezpečiť kolektív nejakej firmy, či taktiež školskú triedu. 

Ak by ste mali záujem sa zúčastniť nejakej aktivity, sledujte najmä náš Facebook www.facebook.com/dckkN1