Dobrovoľnícke programy

Oceňovanie Srdce na dlani je krajské oceňovanie dobrovoľníkov, ktoré realizujeme už od roku 2008. 

Nech ste z ktoréhokoľvek kúta Slovenska, informácie o tomto oceňovaní nájdete aj na samostatnej stránke www.srdcenadlani.sk. 

Naše dobrovoľnícke centrum, napriek tomu, že sa snažíme napĺňať naše aktivity, denne sme v terére a po mnohých neúspešných pokusoch sme zistili, že nie je v našich silách dosiahnuť, aby sme sa s pravidelnosťou venovali aj tejto stránke. 

Z toho dôvodu vás prosíme, aby ste si, ak máte záujem o Oceňovanie Srdce na dlani pre Košícký kraj, prečítali najbližšie riadky. 

Oceňovanie v Košickom kraji prebieha spravidla v prvej polovici decembra v roku, za ktorý sa ocenenie získava. 

Nominácie je možné nám posielať vždy vo forme wordového dokumentu od 1. októbra daného roku až po 10. november daného roku. 

Do nominácie je potrebné uviesť meno nominovanej osoby, jej aktivity, za ktoré ju chcete navrhnúť, a kontakt na danú osobu. My podľa tohto popisu zaradíme danú nomináciu do jednej z tridsiatich kategórii a ako vás, tak aj nominovaného budeme o ďalšom postupe informovať mailom a telefonicky. 

Pre všetky bližšie informácie k súčasnému ročníku nás kontaktujte na mail dckk@dckk.sk alebo taktiež nás sledujte na našom Facebooku, kde denne pridávame novinky a informujeme aj o aktuálnom ročníku oceňovania. 

Náš Facebook účet je: www.facebook.com/dckkN1/