Oceňovanie Srdce na dlani

Oceňovanie Srdce na dlani je krajské oceňovanie dobrovoľníkov, ktoré realizujeme už od roku 2008, teda má u nás takmer najdlhšiu tradíciu z celého Slovenska (dlhšie má iba Prešovský kraj)

Toto nádherné podujatie, ktoré je poďakovaním pre všetkých dobrovoľníkov a ľudí s veľkým srdcom, ktorý niekomu nezistne pomohli, sme v kraji realizovali na mnohých tradičných aj netradičných miestach. Oceňovali sme priamo na pódiu počas programu Vianočných trhov, taktiež v divadlách, kultúrnych domoch, ale aj klopaním od dverí k dverám dobrovoľníkov v čase, keď hromadné podujatia boli zakázané. 

Od roku 2019 máme Srdce na dlani špecifikované ako putovné podujatie a teda ho každý rok realizujeme v inom meste, aby sme všetkých nemuseli vždy vítať iba v Košiciach. 

Každoročne nám prichádza viac ako stovka nominácií, pričom oceňujeme v trinástich až šestnástich kategóriách. 

Každého oceneného v priebehu dní po oceňovaní zverejňujeme s vlastným statusom na našom Facebooku a teda tam nájdete všetkých ocenených za posledné roky. 

Všetkým oceneným aj tým, ktorí chcú niekoho nominovať, sme vďační, že sú súčasťou tohto krásneho podujatia. 

Oceňovanie v Košickom kraji prebieha spravidla v prvej polovici decembra v roku, za ktorý sa ocenenie získava. 

Nominácie je možné nám posielať vždy vo forme wordového dokumentu od 1. októbra daného roku až po 10. november daného roku. 

Do nominácie je potrebné uviesť meno nominovanej osoby, jej aktivity, za ktoré ju chcete navrhnúť, a kontakt na danú osobu. My podľa tohto popisu zaradíme danú nomináciu do jednej z tridsiatich kategórii a ako vás, tak aj nominovaného budeme o ďalšom postupe informovať mailom a telefonicky. 

Pre všetky bližšie informácie k súčasnému ročníku nás kontaktujte na mail dckk@dckk.sk alebo taktiež nás sledujte na našom Facebooku, kde denne pridávame novinky a informujeme aj o aktuálnom ročníku oceňovania. 

Náš Facebook účet je: www.facebook.com/dckkN1/

V súčasnosti Dobrovoľnícke centrum Košického kraja nie je súčasťou celonárodného oceňovania Srdce na dlani. Víťazov našich cien ďalej po ich súhlase nominujeme na prestížne ocenenia nielen v našom kraji, ale aj v našej republike, či na medzinárodné ocenenia.