Firemné dobrovoľníctvo

Firemné dobrovoľníctvo šité vašej firme na mieru

Dobrovoľnícke centrum Košického kraja organizuje každoročne stovky podujatí dobrovoľníckeho charakteru po celom kraji. Z toho dôvodu môžeme naozaj povedať, že sa vyznáme v oblasti dobrovoľníctva a aktivít, ktoré by mohli byť vhodné priamo pre vás. 

Čo to v praxi znamená? Ak pracujete vo firme, kde ste sa rozhodli nejaký čas zo svojho pracovného času venovať dobrovoľníckej akcii, pripravíme ju pre vás na mieru. 

Od vás nám stačí vedieť tieto informácie: 

- aký pracovný kolektív sa chce zúčastniť akcie

- v akom meste vám pripraviť aktivitu

- aký čas chcete venovať tejto aktivite

- či máte typ činnosti, ktorú by ste uprednostnili. 

A čo s týmito informáciami urobíme? 

- vyberieme vám viacero variánt aktivít, z ktorých si viete vybrať

- navrhneme vám stravovanie počas aktivity

- zabezpečíme materiál na aktivitu

- spropagujeme vašu firmu ako firmu, ktorá vníma spoločenskú zodpovednosť, na našich sociálnych sieťach

- pokiaľ ide o aktivitu, kde je možné aj uviesť logo vašej firmy, tak ostáva spropagovaná aj priamo na mieste realizácie aktivity (často napríklad pri tvorbe cyklotrás a podobne)

 

Neváhajte nás teda kontaktovať, máme za sebou desiatky aktivít pre spokojné firme a tie sa k nám radi vracajú. 

Čo je firemné dobrovoľníctvo

Firemné dobrovoľníctvo je zapájanie zamestnancov firmy do dobrovoľníckych aktivít. To sa môže diať rôznymi spôsobmi:

 • Zamestnávateľ môže podporovať aktivity svojich zamestnancov v oblasti dobrovoľníctva tým, že im poskytuje časový priestor na ich vykonávanie – znamená to, že napríklad hodinu týždenne zo svojho pracovného času môžu realizovať svoje dobrovoľnícke aktivity.
 • Zamestnávateľ môže podporovať aktivity svojich zamestnancov v oblasti dobrovoľníctva tým, že im poskytuje financie na vykonávanie aktivít vo sfére, ktorá ich baví - znamená to, že napríklad vyhlasujú zamestnanecké granty a zamestnanci sa môžu zapojiť do výzvy svojim projektom.
 • Zamestnávateľ môže podporovať aktivity svojich zamestnancov v oblasti dobrovoľníctva tým, že im priamo v práci vytvorí priestor na to, aby mohli v rámci pracovného času realizovať aktivity, ktoré sa netýkajú ich pracovného výkonu – napríklad doučovanie nejakého predmetu kolegove dieťa a podobne.
 • Zamestnávateľ môže vytvárať priestor na to, aby mohli zamestnanci spoločne dobrovoľníčiť a to či už jednorázovo, alebo pravidelne. Často ide najmä o environmentálne aktivity, údržba turistického chodníka, čistenie jazierka a podobne. Zamestnávateľ túto aktivity zorganizuje a pridá k samotnej dobrovoľníckej práci aj určitú pridanú hodnotu ako je guláš, či opekačka...
 • Zamestnávateľ môže vystupovať ako podporovať firemného dobrovoľníctva aj tým, že niektoré odborné zákazky nebude svojim odberateľom faktúrovať, čo znamená, že zamestnanci vo svojom pracovnom čase budú realizovať pro bono aktivity. Svoju odbornosť teda budú využívať aj v prospech tých, ktorí si tieto služby nemôžu zaplatiť.

Na Slovensku je stále viac firiem, ktoré niektorú z vyššie uvedených možností začali využívať. V čom spočívajú výhody firemného dobrovoľníctva? Tých je hneď niekoľko a dajú sa rozdeliť do viacerých kategórií podľa toho, komu prinášajú úžitok.

Pre firmy je profit z firemného dobrovoľníctva:

 • v tom, že zamestnanci majú určité rozptýlenie, nie sú stále v monotónnosti svojej práce, dobrovoľníctvo pre nich môže byť práve tým spestrením, vďaka ktorému nedochádza u zamestnancov k stereotypu, či k syndrómu vyhorenia
 • v tom, že zamestnanci majú pocit väčšej spolupatričnosti a priateľskejšej pracovnej atmosféry, ak vidia a cítia, že im zamestnávateľ vychádza v ústrety a umožňuje im venovať sa aktivitám, ktoré majú radi.
 • v tom, že pokiaľ zamestnanci vykonávajú dobrovoľnícku aktivitu spoločne, môže to byť vhodný teambuildingový prvok a teda aj nástroj na budovanie pozitívnej pracovnej atmosféry, priateľských vzťahov na pracovisku.
 • v tom, že pre verejnosť má firma podporujúca dobrovoľníctvo pozitívny imidž. Firma si teda takýmito aktivitami buduje svoju značku a svoje dobré meno.
 • v tom, že vďaka hromadným aktivitám mimo pracoviska je možné lepšie spoznať samotných svojich zamestnancov. Zblížiť sa s nimi, čo dodáva zamestnancovi pocit dôvery a bezpečia a teda tak sa potom cíti aj na svojom pracovisku.

Pre komunitu je profit z firemného dobrovoľníctva:

 • najmä v tom, že dobrovoľníci pomáhajú pri aktivitách, ktoré komunita potrebuje a na ktoré dobrovoľníkov hľadá
 • v tom, že pokiaľ ide o odborné aktivity /v súčasnosti najčastejšie v IT oblasti, alebo v oblasti právneho poradenstva a podobne.../, sú často pre komunitu jedinými dostupnými a môžu vďaka tomu realizovať svoje činnosti kvalitne, efektívne a na požadovanej úrovni.

Pre spoločnosť je profit z firemného dobrovoľníctva:

 • v tom, že dobrovoľníctvo je jedným z faktorov, ktoré poukazujú na to, aká vyspelá je spoločnosť. Čím vyspelejšia a ekonomicky zdatná spoločnosť, tým má aj dobrovoľníctvo v tejto krajine vyšší spoločenský status.

Vďaka Dobrovoľníckemu centru Košického kraja sa môže teraz aj vaša firma venovať firemného dobrovoľníctvu v akejkoľvek z jeho vyššie uvedených foriem jednoducho a efektívne. Kontaktujte nás, ak by ste vo vašej firme chceli poradiť so zavedením dobrovoľníckeho programu, či dlhodobo podporiť vašich zamestnancov k dobrovoľníckym aktivitám, alebo aj vtedy, ak chcete na mieru našiť jednorázovú teambuildingovo - dobrovoľnícku aktivitu. Náš tím vám viem poradiť s nastavením aktivít od hodiny, až po dlhodobé strategické podporovanie dobrovoľníctva.