Na Slovensku žije množstvo rodín, ktoré majú jedného alebo viac členov rodiny so špeciálnymi potrebami. 

Sú to často rodiny, ktoré celodenný program musia prispôsobiť potrebám dieťaťa so špeciálnymi potrebami. Na iné aktivity neostáva čas. 

Z toho dôvodu je možné takýmto rodinám pomôcť a to hneď viacerými spôsobmi:

- pravidelne navštevovať vybranú rodinu a pomáhať jej pri aktivitách so zdravými deťmi (doučovanie, nosenie na krúžky, voľnočasové aktivity), aby rodič bol trochu odbremenený

- pravidelne navštevovať vybranú rodinu a pomáhať jej pri aktivitách s dieťaťom so špeciálnymi potrebami. Pokiaľ je to možné, byť hlavne dohľadom pri dieťati a realizovať jednoduché aktivity, aby rodičia mohli venovať svoj čas zdravým deťom, poprípade domácnosti, či na kúsok  relaxu. 

- pomáhať ako dobrovoľník pri pobytovkách pre tieto rodiny, kde bude zabezpečený aj program pre zdravé deti, aj program pre deti so špeciálnymi potrebami, aj pre rodičov. 

 

Ak ťa ktorákoľvek možnosť zaujala, daj nám vedieť na dckk@dckk.sk