Od BBS po KREDO

.

BBS je náš program pre rómske deti, ako si môžete prečítať v predchádzajúcej sekcii. KREDO je náš vlastný dobrovoľnícky program, podobne ako program BBS, avšak pre dospelých Rómov z Košického kraja. 

V tomto programe ide o revitalizáciu a zlepšovanie podmienok rómskych osád v Košickom kraji. Zapojiť do tohto projektu sa môže každý, kto je Róm, alebo Neróm, ale rád pracuje aj s rómskou komunitou. Hlavným cieľom je priniesť nové atrakcie do Košického kraja a zvýšiť cestovný ruch. Takže sa orientujeme hlavne na tie rómske sídla, ktoré sú v blízkosti turistických zaujímavých lokalít. Dobrovoľnícke aktivity na týchto miestach realizujeme buď počas dňa, alebo počas víkendu, či aj prostredníctvom pobytových aktivít.

KREDO vyhralo aj ocenenie Dobrovoľníckeho projektu roka aj na regionálnej aj na národnej úrovni. Sme skvelá partia dobrovoľníkov, ktorá mení Košický kraj. Na základe obľuby týchto dvoch programov, aj BBS aj KREDO, sme v roku 2020 podali projekt na výzvu Active Citizens Fund Slovakia - https://acfslovakia.sk/ 

Prečo? 

Aby sme vedeli efektívne prepojiť tieto dva programy, aby sme mali vyššie personálne kapacity na manažment aktivít v rómskych komunitách, ktoré o to majú záujem. 

Ako to dopadlo?

Náš projekt bol úspešný a tak v druhej polovici roka 2020 a do konca novembra 2021 realizujeme aktivity s rómskymi deťmi a rómskymi dospelými v šestnástich komunitách v Košickom kraji. 

Samozrejme, aj tento projekt čiastočne ovplyvnila korona, čiže sa vo veľkej miere kládol dôraz práve na doučovanie, najmä keď deti nemali prístup na internet počas dištančného vzdelávania. 

Do osád sme distribuovali aj vlastné vydané pracovné zošity pre rómske deti a na naše prekvapenie sa ná počas projektu aj mnoho z nich vracalo poštou vyplnených. 

Čo sa týka programu Kredo, nie všetky aktivity sa nám podarilo naplniť, keďže často práve počas jarných a jesenných mesiacov boli lockdowny, či zákazy hromadných aktivít, napriek tomu sa nám podarilo vytvoriť 2 úplne nové rekreačné oblasti pre deti v Košickom kraji a to v Spišských Vlachoch a v Malej Tŕni. 

 

V minulých rokoch sa nám podarilo realizovať napríklad: 

- záhradu pri kastieli v Kľukňave

- rozprávkové tabuľky a atrakcie na ceste k Slavošovskému tunelu

- nové jazierko v Malej Tŕni

- rozprávkový les pri Malej Tŕni

- naučný chodník v UVP v Košiciach

- nové kvetináče a bylinkovú zónu pri komunitnom centre v Michalovciach

- zbierky oblečenia pre Karlov dvor v Slovenskom Novom Meste

- revitalizácia vyhliadkovej veže Čerešenka

- jazierko vo Veľkej Tŕni

- dažďová záhrada v Čerhove

- dažďová záhrada v športovom areáli na Alejovej ulici v Košiciach 

- dažďová záhrada na školskej ulici v MIchalovciach

- dažďová záhrada v Kecerovciach 

Túto podstránku budeme aktualizovať počas decembra 2021, kedy bude vyhodnotený celá realizácia projektu. 

„Projekt “Od BBS po KREDO“ je podporený z programu ACF Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou“.