Sladké dobrovoľnícke centrum

Dobrovoľnícke centrum Košického kraja funguje neformálne od roku 2007, kedy sme boli jedni z prvých na Slovensku, ktorí sa začali venovať manažmentu dobrovoľníctva. V roku 2011, keby na Slovensku začal platiť aj zákon o dobrovoľníctve, sme sa z neformálnej skupiny stali oficiálnym občianským združením a odvtedy sa nám podarili naozaj veľmi veľké veci. 

- založili sme online register organizácii, firiem a dobrovoľníkov a teda aj bez pomoci tretích strán si všetci dokážu na svoje aktivity nájsť dobrovoľníkov. 

- vytvorili sme efektívny systém firemného dobrovoľníctva, vďaka čomu každý rok pribúdajú firmy, ktoré cítia spoločenskú zodpovednosť a zapájajú sa do dobrovoľníctva a pomáhajú svojmu okoliu. 

- keď ešte pred desiatimi rokmi sme oslovovali mestá, obce a mestské časti, aby zorganizovali na svojom území "dobrovoľnícke dni s obyvateľmi" a vyčistili si svoje okolie, boli sme odbíjaní tým, že nežijeme v 80tych rokoch, aby sme chceli od nich pracovné soboty. V súčasnosti množstvo miest a mestských častí má pravidelne aktivity v svojom okolí, čo stálo úsilie množstvo stovák hodín, rozhovorov, koncepcíí dobrovoľníctva pre mestské časti a obce a množsto marketingu dobrovoľníctva. 

- keď sme pred desiatimi rokmi žiadali stredné školy, aby okrem zbierok sa zapájali aj do environmentálnych aktivít, boli sme odrádzaní tým, že školy mali obavu, ako zareagujú rodičia, že ich deti majú zbierať smetie, dnes už nie je netradičné, že každá stredná škola v kraji robí aj 2- 3 environmentálne aktivity v školskom roku. Predchádzalo tomu množstvo desiatok školení pre vedenie škôl, študentov, rady školy či žiacke a študentské parlamenty. 

- pokiaľ sme pred pätnástimi rokmi povedali ľuďom, nech sa nehanbia za to, že sú dobrovoľníci, väčšina reagovala, že nie je dobrovoľníkom, ale robi to "len tak". Dobrovoľníctvo bolo vnímané ako niečo, čo je pod úroveň a je pre ľudí, ktorí si nedokážu nájsť platenú prácu. V súčasnosti je jeho úroveň u nás na úrovni svetového vnímania a nehanbia sa dobrovoľníčiť aj známe osobnosti, či politici, dobrovoľníctvo sa považuje za prestíž, čomu predchádzalo dvanásť rokov intenzívnej práce, denne stretnutia, rokovania, marketing, množstvo úspešných dobrovoľníckych akcií. 

- Vďaka našej intenzívnej snahe a dennodennej práci počas týždňa aj počas víkendov sme v roku 2019 získali pre mesto Košice titul Európske hlavné mesto dobrovoľníctva, čím sme dokázali, že naše dobrovoľnícke centrum v manažmente dobrovoľníctva sa radí k mestám ako Londýn, Berlín či Lisabon. 

- vďaka intenzívnemu manažmentu dobrovoľníctva pomáhame aj štátnej správe a samospráve aj v týchto dňoch v otázke pomoci v rámci konfliktu na Ukrajine. 

- taktiež naši dobrovoľníci veľmi intenzívne pomáhali v domácnostiach, v domovoch sociálnych služieb, v nemocniciach, vo vakcinačných centrám či pri šití rúšok a tvorbe zošitov pre deti z osád, ktoré sa nezúčastňovali online vyučby, počas celej koronakrízi. 

A kto vlastne sme? 

Našu históriu písali: Majka Sabolová, Janka Papcúnová, Dominika Hradiská, Jožo Rabatín, Mirka Peťovská, Silvia Bohdanová a v súčasnosti u nás pôsobí: 

Mirka Langerová - štatutárny zástupca, manažment najmä programov na zadržiavanie vody v prostredí a rómske komunity 

Veronika Vizgunov - komunikácia so všetkými partnermi, manažment firemného dobrovoľníctva, koordinácia aktivit spojených s konfliktom na Ukrajine

Marcela Habinová - administratíva, účtovníctvo, hlavná koordinátorka pri tvorbe dažďových záhrad. 

 

Ak o nás chcete vedieť viac, kliknite si na ktorúkoľvek z našich aktivít.