Každoročne množstvo ľudí chytí srdcová slabosť. Deje sa tak najmä vo večerných hodinách v domácom prostredí. Preto chceme veľmi apelovať na to, že pokiaľ bývate v bytovom dome a máte čo i len malú finančnú rezervu, neváhajte a využite ju na možnosť zakúpiť si do svojho bytového domu AED prístroj. Nikdy neviete, kedy ním môžete svojim blízkym zachrániť život. 

V minulosti naše združenie prostredníctvom dobrovoľníkov, dobrovoľných hasičov a taktiež donorov a cez grantové schémy získalo a umiestnilo v kraji viac ako 20 defibrilátorov, ktoré sú umiestnené na verejne dostupných miestach. 

Veríme, že pri ich kúpe budeme pokračovať aj v budúcnosti, v súčasnosti však taktiež pracujeme na tom, aby sa nám podarilo získať dosť partnerov a vytvoriť tlak na to, aby každá bytovka ku svojej kolaudácii potrebovala mať aj defibrilátor, podobne ako má hasiace prístroje. 

A teda aká bola naša chronológia aktivít s defibrilátormi? 

 

V roku 2020 sme v dobrovoľníckom centre kúpili prvé štyri laické defibrilátory do kraja. Prečo? Lebo zachraňujú život. Počas roka 2021 sme kúpili ďalšie dva defibrilátory a vyšiel nám projekt slovensko- maďarskej cezhraničnej spolupráce: Aid Emergency Data. Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Info o tejto grantovej výzve nájdete na https://www.skhu.eu/ a http://www.viacarpatia-spf.eu 

Našim maďarským partnerom v projekte bol Spider Mentőcsoport Támogatói Egyesület

Celkový rozpočet projektu: 39 865 eur

Príspevok EFRR: 33 885,25 eur

Vďaka tomuto projektu sme v auguste 2021 úspešne nakúpili 10 defibrilátorov, ktoré v mesiaci september a október 2021 postupne putovali na desať rôznych miest v našom kraji, kde bude ich poslaním zachraňovať životy. 

Okrem toho sa taktiež našim maďarským partnerom v projekte tiež podarilo zakúpiť desať defibrilátorov a to znamená, že z tejto spolupráce bude nových 20 miest v maďarsko- slovenskom pohraničí, kde sú nové defibrilátory. 

V roku 2022 sme zakúpili ďalších 8 defibrilátorov, ktoré sa rozmiestnili na základe konzultácie s Integrovaným záchranným systémom na také miesta Košického kraja, kde najviac absentujú. 

Ak ste z cestovného ruchu, štátnej správy, alebo dopravy, neváhajte nám napísať a zašleme vám publikáciu, ktorá pri projekte vznikla a kde je potrebné v najbližších rokoch kúpiť defibrilátory tak, aby bol náš kraj zas bezpečnejší aj pre ľudí, ktorí môžu dostať srdcovú príhodu a príchod sanitky už môže byť pre nich príliš neskorý. Tu totiž hovoríme o to, že najdôležitejšie sú prvé dve minúty času. Ak chcete, aby tento projekt mal budúcnosť, podporte aj vy kúpu laických defibrilátorov.