Zariadenie Arcus má pripravené aktivity aj pre dvojice, ktoré tvorí koordinátor dobrovoľníkov a dobrovoľník. Tieto benefity sú určené pre všetkých tých, ktorí majú pocit, že ich dobrovoľník sa dostáva do bodu, kedy potrebuje viac motivácie od koordinátora. Aktivity sú dostupné pre organizácie, ktoré sú v systéme zaregistrované aspoň 3 mesiace a vytvárajú dobrovoľnícke príležitosti aspoň pre štyroch dobrovoľníkov. 

Benefity: 

- 2 hodiny hry stolného tenisu

- 1 hodina hry stolného futbalu

- 1 hodina hry stolný air hokey

- 1 hodina hry šípky

- 2 hodiny kombinácie hier stolného tenisu, stolného futbalu, stolného air hockeya a šípok