Zapojte sa do Týždňa dobrovoľníctva 2016 a pomôžte zvýšiť informovanosť o dobrovoľníctve.

 

Ako sa zapojiť?

Vyšlite svojich zamestnancov na niektorú z pripravených dobrovoľníckych aktivít

Vyskúšajte pomoc komunite formou ProBono Actu (ponúknite profesionálne vedomosti a zručnosti svojich odborníkov na pomoc komunite)

Staňte sa partnerom podujatia a podporte kampaň finančne, poskytnutím služby či uhradením faktúr za služby, ktoré súvisia s prípravou a organizáciou kampane

 

Pre ďalšie informácie kontaktujte koordinátorku kampane. koordinátorka kampane: Dominika Hradiská email: dominika.hradiska@gmail.com, tel.: 0907 125 177