Program Týždňa dobrovoľníctva 2016 budeme napĺňať postupne, ako sa nám budú prihlasovať organizácie z celého kraja.

Nemusíte ale čakať na nich, ak viete o niečom, čo potrebuje vylepšiť, a ste schopní sa zorganizovať ako neformálna skupina, smelo do toho. Prihláste svoju aktivitu.

Sekciu neustále aktualizujeme!

Pozor, program môže byť priebežne aktualizovaný (vzhľadom k prípadným zmenám v samotných organizáciách), preto predtým, než sa rozhodnete zapojiť do aktivít konkrétnej organizácie, skontrolujte si predtým, či nedošlo k nejakej zmene v čase, alebo mieste stretnutia v danej organizácii.