Zajtrajšie noviny sú bezplatne šírené noviny v Košiciach. V rámci Týždňa dobrovoľníctva bude vytlačený väčší počet kusov, keďže časť novín bude venovaná výlučne dobrovoľníctvu a aktivitám realizovaným počas Týždňa dobrovoľníctva. Keďže tieto noviny sú jedným z hlavných propagačných nástrojov Týždňa dobrovoľníctva privítame pri ich distribúcii pomoc dobrovoľníkov. Uvítame všetkých, ktorí by mali 16.9. chuť tieto noviny rozdistribuovať najmä po sídliskách a po staniciach v Košickom kraji, aby sa dostali k čo najväčšiemu počtu ľudí. 

Aktivitu organizuje OZ Žabky, združenie venujúce sa aj mediálnej výchove. Ak máte záujem pomôcť nám 16.9., kontaktujte Mirku Langerovú na tel. čísle 0905 601 861 alebo na maily: mirka@zabky.sk