Dobrovoľnícke programy

Týždeň dobrovoľníctva

Týždeň dobrovoľníctva je týždeň, kedy je možné sa zapojiť do jednorázových dobrovoľníckych aktivít v celom kraji. Tento týždeň sa koná pravidelne na celom Slovensku v druhej polovici septembra. V tom čase si organizácie pripravia aktivity, s ktorými potrebujú pomôcť. Najčastejšie ide o environmentálne aktivity, čistenia, či maľovania, alebo rôzne opravy. 

V tom čase môžete využiť svoj voľný čas a priložiť ruku k dielu. Ak sa chcete prihlásiť do dobrovoľníckych aktivít v roku 2017, kliknite tu.

Ak chcete vedieť, ako to prebiehalo v minulosti, začítajte sa do nášho reportu z Týždňa dobrovoľníctva 2016:

Týždeň dobrovoľníctva 2016, aktivitu zameranú na propagáciu dobrovoľníctva a dobrovoľníckych organizácií, pripravilo v Košickom kraji Dobrovoľnícke centrum Košického kraja v spolupráci s Košickým samosprávnym krajom.

Rok 2016 sa niesol v hesle: „Vydaj sa na dobrodružstvo, nájdi sa v dobrovoľníctve.“

V termíne 16.-22.9.2016 pripravilo 40 organizácií viac ako 80 jednorazových dobrovoľníckych príležitostí, workshopov a dní otvorených dverí, ktorých cieľom bolo cez krátku skúsenosť s dobrovoľníctvom osloviť čo najviac ľudí, aby sa zapojili do dlhodobého dobrovoľníctva.

Záujemcovia mali možnosť vyskúšať si dobrovoľnícku činnosť v sociálnej oblasti, vo vzdelávaní, pri environmentálnych aktivitách, sprevádzaním seniorov či prípravou voľnočasových aktivít pre deti. 778 dobrovoľníkov, ktorí prijali túto výzvu odpracovalo spolu 2505 hodín, čo pri použití hodnoty aktuálnej minimálnej hodinovej mzdy znamená, že títo ľudia venovali spoločnosti prácu v hodnote minimálne 5831,64€.

Ďalších 580 ľudí sa zapojilo do sprievodných podujatí. Okrem jednotlivcov z radov verejnosti sa do Týždňa dobrovoľníctva zapojili aj kolektívy študentov a zamestnancov. Možnosť zapojiť sa do niektorého z vytvorených podujatí v rámci pracovného času poskytol svojim zamestnancom aj Úrad Košického samosprávneho kraja. Ďalšie firmy poskytli svojich zamestnancov na výkon pro bono aktivity pre zapojené organizácie.

Z nich by sme spomenuli najmä Global logic, ktorí poskytli organizáciám počítačovú podporu. Tolfi Sound & Service sa postarali o ozvučenie after party po Týždni dobrovoľníctva. Príjemnú atmosféru uvedenej akcie dodala aj kapela T-band funk, za čo im ďakujeme.

Všetkým zapojeným organizáciám, jednotlivcom, kolektívom aj firmám ďakujeme a tešíme sa na stretnutie pri budúcom ročníku.

Organizátor: Dobrovoľnícke centrum Košického kraja

Ak by ste chceli vidieť či počuť, alebo si prečítať niečo, čo odznelo v médiách o našom Týždni dobrovoľníctva, môžete to nájsť napríklad:

https://www.tvkosice.sk/video/57de5d0f4526ca7f742c79a6


https://www.tvkosice.sk/tag/t%C3%BD%C5%BEde%C5%88%20dobrovo%C4%BEn%C3%ADctva

http://www.radiokosice.sk/index.php?option=com_content&task=view&id=41747&Itemid=20


http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/10363/10638#1246

zajtrajsienoviny.sk/2016/09/finske-kamaratstvo/

http://kosice.korzar.sme.sk/c/20268239/v-kosickom-a-presovskom-kraji-bude-tyzden-dobrovolnictva.html

http://www.radiokosice.sk/index.php?option=com_content&task=view&id=41688&Itemid=20

http://www.ssn.sk/podujatia/dobrovolnicke-centrum-kosickeho-kraja/

späť na zoznam