Dobrovoľnícke programy

Srdce na dlani

Srdce na dlani

Dobrovoľnícke centrum medzi svojimi projektmi má aj každoročné oceňovanie dobrovoľníkov Srdce na dlani

Viac informácií k oceňovaniu prinášame na našich stránkach vždy najneskôr v septembri príslušného roka. Do novembra prijímame nominácie, začiatkom decembra je zvolená komisia a v druhom decembrovom týždni sa realizuje samotné oceňovanie. 

V Košickom kraji má toto oceňovanie tradíciu od roku 2008. 

V predposlednom ročníku oceňovania Srdce na dlani v roku 2016 sme získali 25 nominácií, pričom išlo o jednotlivcov, aj kolektívy. 

Odborná komisia rozhodla o tom, že ocenenie Dobrovoľníka roka získala dobrovoľnícka skupina z pacientskej poradne Europacolonu v Košiciach. Ide o skupinu bývalých onkologických pacientov, ktorí v súčasnosti pomáhajú a sprevádzajú v rozhovoroch súčasných pacientov s onkologickou liečbou. 

V roku 2017 bol oceneným kolektívom kolektív Spišiačik zo Spišskej Novej Vsi a ocenenými jednotlivcami Mirka Hunčíková zo Svetielka pomoci a Peter Novák z organizácie Mamut. 

Keďže Košice sa stali Európskym hlavným mestom dobrovoľníctva na rok 2019, tak aj oceňovanie za rok 2018 sme prvýkrát a iba jednorázovo presunuli z decembra 2018 na február 2019. A tak príbehy za rok 2018 môžete ešte do 20.1. 2019 zasielať na mail dckk@dckk.sk 

späť na zoznam