Dobrovoľnícke programy

Program v domovoch sociálnych služieb

Komplexný program, ktorý sa týka trinástich domovov sociálnych služieb v celom Košickom kraji. Tento program má v každom domove zvláštny špecifický charakter podľa typu aktivít a klientely. Pokiaľ by ste však chceli venovať tri hodinky týždenne, či nejaké doobedie alebo poobedie seniorom, či ľuďom odkázaným na pomoc iných, vieme vám vybrať taký domov, ktorý vám bude aktivitami vyhovovať. Väčšinou ide o aktivity typu: 

- rozprávanie sa s klientami

- pomoc pri tvorivých dielňach, ergoterapiách, arterapiách

- pomoc pri výletoch, sprevádzanie klientov do ZOO, Botanickej záhrady a podobne

- jednorázová pomoc pri športových dňoch či podujatiach, ktoré domov sociálnych služieb organizuje pre verejnosť, klientov či rodinných príslušníkov

Ak vás akákoľvek z týchto aktivít zaujali, píšte nám na dckk@dckk.sk

späť na zoznam