Táto aktivita by sa dala nazvať aj - Poď si netradične zašportovať. 20.9. od 13.00 do 15.00 môžeš v rámci Dňa otvorených dverí zažiť tenisový turnaj s Radosťou. V rehabilitačnom stredisku ZPP Radosť na Bauerovej 1 v Košiciach (www.zpp-radost.sk) si dobrovoľníci a verejnosť zahrajú turnaj s duševne hendikepovanými. Hrať sa bude v niekoľkých kolách. 

Pre viac informácií je potrebné kontaktovať Beátu Lučanovú na telefónnom čísle 0907 461 813 alebo na maily: zpp.radost@gmail.com