Dobrovoľnícke programy

Program Adoptuj si svoju škôlku

Program Adoptuj si svoju škôlku je určený všetkým seniorom, ktorí by radi trávili čas s deťmi v materskej škole. Na základe pilotných projektom môžeme povedať, že tento projekt pomáha vypĺňať čas seniorom, najmä takým, ktorí vo svojom meste nemajú vnúčatá a radi by trávili viac času v spoločnosti detí. Na druhej strane tento program pomáha materským školám, ktoré v určitých situáciách majú nedostatok personálu. 

Seniori v tomto programe pomáhajú v škôlke na základe vzájomných potrieb a dohody. Môže chodiť s deťmi na prechádzky spoločne s učiteľkami, aby bol zabezpečený zvýšený dozor. 

Taktiež je bežné, že chodí seniorka do škôlky počas obedňajšieho odpočinku a číta deťom rozprávky zatiaľ čo sa učiteľky pripravujú na poobedňajší program. 

Taktiež je možné zavádzať medzigeneračné dialógy, kedy sa deti dozvedajú o tom, ako sa prežívalo detstvo bez počítačov, tabletov či mobilných telefónov. 

V súčasnosti sa tento projekt realizuje v meste Košice, ale pri záujme ho vieme zaviesť na akomkoľvek mieste Košického kraja. 

Pokiaľ máte ako škôlka záujem o tento projekt, pozrite si dokumenty, ktoré sa tohto projektu týkajú tu, alebo nás priamo kontaktujte na čísle 0905 601 861.

späť na zoznam