Založiť si vlastnú organizáciu či nezaložiť?

Nedávno sa ma jeden známy opýtal, ako si niekto môže dať za svoj životný cieľ, fungovať v neziskovom sektore. A mňa v tom momente napadlo hneď niekoľko ľudí na Slovensku, ktorí by mu na to vedeli zodpovedne odpovedať a pritom by každý povedal úplne niečo iné.

Ja sa v neziskovom sektore pohybujem od roku 2005. Nie je to veľa, ale už ani málo a ak by niekto uvažoval nad vlastnou organizáciou a kariérou v treťom sektore, povedala by som, že to funguje takto:

- Buď si človek zakladá občianske združenie, či neziskovú organizáciu na činnosť, ktorú iní ľudia robia cez spoločnosti s ručením obmedzeným, či cez živnosti. Je to prípad mnohých materských škôl – ktoré sú združeniami, mnohých športových klubov. Nedá sa povedať, že by išli svojou charitou spasiť svet. Robia v podstate činnosť, za ktorú od klientov dostávajú financie, či už je to členstvo v športových kluboch, alebo školské príspevky v materských školách, alebo vstupné v materských centrách a tak podobne.

- Človek si zakladá občianske združenie, o ktorom vie, že môže byť previazané na nejakú väčšiu medzinárodnú organizáciu, či zahraničného donora, ktorý financuje činnosť tohto združenia. V tomto prípade ide často o nadnárodné zväzky, avšak získať financovanie zo zahraničnej organizácie je skôr vecou kontaktov, či predchádzajúcich pracovných skúseností a osobnom stretávaní a dohode.

- Človek si zakladá združenie, ktoré napomáha efektívnejšiemu fungovaniu samosprávy, či štátnych inštitúcií a vie, že bude priamo podporovaný finančne z verejných zdrojov a pravidelne.

- Človek sa rozhodne mať združenie, ktoré môže mať veľmi dobrú myšlienku, jeho klientmi však budú osoby, ktorým je potrebné pomôcť a nejde o klientov, ktorí si budú služby sami financovať. V takom prípade sú organizácie a ľudia odkázaní na dobrý marketing, ľudí, ktorí prispievajú, či na podporu v rámci grantových výziev. Ak majú tieto združenia cieľ, ktorý chytá ľudí za srdce, môže byť získavanie financií jednoduchšie. Ak však príbeh nie je až dostatočne srdcervúci a pritom môže byť rovnako pre spoločnosť prospešný, je takmer isté, že tieto organizácií budú mať stále nedostatok financií a pracovať na báze dobrovoľníctva. Aké organizácie mám na mysli? V tom lepšom prípade ide o útulky pre zvieratá, kde je potrebná neustávala finančná pomoc a vždy sa nájdu ľudia, ktorí prispejú. Inak sú na tom organizácie, ktoré sa venujú napríklad dôchodcom, či environmentálnej výchove a podobne.

V zásade si myslím, že iný model neexistuje. Najjednoduchšia cesta, ak si chce človek založiť organizáciu, je mať činnosť, ktorá by sa týkala bodu jedna, teda že vie, že bude vykonávať činnosť, ktorá bude financovaná priamo klientmi.

Ak sa niekto spolieha napríklad na financovanie z 2% z daní, taktiež to nie je taká jednoduchá cesta, ako sa môže zdať. Väčšina ľudí či firiem, už má svoje stále organizácie, ktorým tieto percentá odvádza.

A tak nezostáva nič iné, len povedať, že ak máte pocit, že založiť si občianske združenie, či neziskovú organizáciu, je vašim poslaním, tak sa musíte vyzbrojiť silnými nervami a božskou trpezlivosťou.