Prečo je dobrovoľníctvo aj o manažmente....

Pred pár dňami som si čítala tento blog https://bdc.blog.sme.sk/c/449856/bez-manazerov-to-nejde.html

Skúste si prečítať. Je vlastne o tom, prečo je potrebné financovať dobrovoľníctvo a nie je to všetko len o tom, že "veď dobrovoľníci sú zadarmo".... 

Rozmýšľala som, čo napísať k tomu, že dobrovoľníctvo nie je bezplatné a rozhodla som sa, že vám priblížim jeden môj deň. Samozrejme, to nejde bez toho, aby som vám nepovedala, kto vlastne som. Volám sa Mirka, v roku 2005 som založila organizáciu pre deti Žabky a okrem iného sme v nej pracovali aj s dobrovoľníkmi a zrazu sa ma tá téma začala viac týkať. Keďže sme sa jej v Žabkách venovali viac ako sme pôvodne plánovali, odčlenili sme samostatnú organizáciu a v roku 2011 vzniklo Dobrovoľnícke centrum Košického kraja. 

A v marci 2017 vyzerá môj deň takto: 

- ráno si hodinku pozerám nové maily, snažím sa odpovedať na čo sa odpovedať dá a zaradiť si do pracovného harmonogramu aktivity, ktoré treba riešiť z mailov, ktoré sa nedajú vyriešiť iba odpoveďou, ale niečo pri nich treba urobiť.

- potom sa hodinku venujem marketingu - buď píšem dobrovoľníkom na stránke, alebo našim organizáciám o nových aktivitách, alebo mám stretnutie s nejakým médiom, alebo s PR agentúrou a dohadujeme nejakú aktuálnu kampaň /či na týždeň dobrovoľníctva, oceňovanie dobrovoľníkov, zháňanie nových dobrovoľníkov a tak.../

- potom je hodinka vyčlenená na účtovníctvo - faktúry, samé faktúry, mzdy, zdravotné poisťovne, sociálna, daňový úrad, účtovné knihy, bankové účty, pokladňa. 

- potom ide hltač času - ale naša najväčšia činnosť - naše dobrovoľnícke programy /tu ich môžete nájsť http://www.dckk.sk/dobrovolnicke-programy/ - niečo treba skontrolovať, niečo treba nastaviť, niekde treba niekoho vyškoliť, niekde treba nových dobrovoľníkov, niekde nové zmluvy, niekde sa niečo nedarí a treba to nastaviť inak.... to sú také dve - tri hodinky denne

- potom ďalšia hodinka - benefity - pracujeme na tom, aby každá organizácia mohla našimi benefitmi oceňovať svojich dobrovoľníkov - tie súčasné nájdete tu: http://www.dckk.sk/system-benefitov-pre-dobrovolnikov/ na to, aby to fungovalo, však treba denne osloviť nejakú firmu, či nám nemajú čo do benefitov dohodiť, alebo nejakej  organizácii niečo v systéme nefunguje a nevedia to nahodiť pre dobrovoľnikov, alebo sa nedajú pripočítať benefity, stále je čo riešiť. 

- ďalšia hodinka - projektový manažment - že čo to je? to, vďaka čomu sa snažíme mať financie, aj keď to nie je vždy úspešné. A veríme, že raz sa systém financovať združení zmení a bude viac transparentný. 

- ďalšia hodina - príprava vzdelávačiek - zoznamy účastníkov, témy, školitelia, oslovovanie partnerov, komunikácia so školami, keď sa ide na semináre na školy. Každý týždeň sa snažíme robiť aspoň jednu vzdelávačku, čo však znamená obsahové aj formálne prípravy. 

 

To je osem hodín denne, k tomu treba pripočítať: 

- hodiny času na supervíziu a pomoc organizáciám, ktoré si riešia svoje dobrovoľnícke programy, ale potrebujú pomôcť s manažmentom dobrovoľníctva

- hodiny komunikácie so samosprávami v mestách

- hodiny samotných školení a seminárov pre organizácie a na školách

- hodiny stretnutí s organizáciami, ktoré sa pridávajú do našej databázy a my potrebujeme preveriť, či naozaj fungujú a ako pracujú s dobrovoľníkmi, aby sme dobrovoľníkov neposielali niekde, kde to nepoznáme a nevieme sa za to zaručiť. 

Dobrovoľníctvo je téma, ktorá pre ľudí nie je ľahko čitateľná, nezachraňujeme denne chorých ľudí, či bezvládne zvieratá. Napriek tomu by bolo fajn, keby bolo zrejmé, že denne pracujeme na tom, aby mal kto zachraňovať ľudí, zvieratá, prírodu a aby sa taký človek rád vracal, bol motivovaný, aby aj organizácie mali chuť pracovať a videli v dobrovoľníkoch efekt.