Dobrovoľníctvo v nás:-)

Keď sa človek podujme stať sa dobrovoľníkom a využiť svoj čas v prospech druhých stretne sa aj s negatívnymi reakciami typu: Prečo to robíš? Myslíš si, že spasíš svet? Prečo si radšej nenájdeš brigádu, aspoň si niečo privyrobíš?

Beseda na strednej škole ma prinútila zamyslieť sa, prečo sa na túto cestu ľudia vydávajú a čo ich motivuje. Domnievam sa , že jednotná odpoveď použiteľná pre každého dobrovoľníka neexistuje. Jediné, čo by mohlo byť aplikovateľné všeobecne, je dostatočná spätná väzba(samozrejme nefinančná).

Spätná väzba je vec potrebná pre človeka v mnohých oblastiach. Je dôležitá v práci, aby sme vedeli či výsledky našej práce spĺňajú očakávania zamestnávateľa. Je dôležitá aj v medziľudských vzťahoch, aby sme mohli žiť v harmónii a uberať sa spoločne za rovnakým cieľom. Spätná väzba je potrebná aj pri dobrovoľníckych aktivitách. Spätná väzba ako motor čo Vás ženie vpred. Podľa môjho názoru môžete v oblasti dobrovoľníctva zažiť dva druhy spätnej väzby. V prvom rade ide o spätnú väzbu od organizácie, ktorej pomáhate.

Organizácie by teda nemali myslieť len na tých, ktorým pomoc poskytujú, ale aj na samotných dobrovoľníkov. Pomáhať im, vypočuť ich, poskytnúť im možnosť supervíznych stretnutí či sedení so psychológom, pri psychicky náročných dobrovoľníckych aktivitách (dobrovoľníci v nemocniciach, onkologických oddeleniach, oddeleniach pre dlhodobo chorých). Milé slovo, prejavené uznanie, pohodové zázemie( poskytnúť pocit, že niekam patríte a vaše úsilie prináša výsledky) sú motiváciou, ktorá ženie vpred. V druhom prípade ide o spätnú väzbu ako druh vnútornej motivácie, perpetum mobile, ktoré poháňa dobrovoľníka. Je to pocit, ktorý sa dostaví po uskutočnenej pomoci.

Doteraz ma zahreje pri srdci, keď si spomeniem na to, čo napĺňalo mňa. Ten úsmev na detskej tvári a radosť v očiach, keď deti z detských domovoch videli prichádzať naše auto. Ten pocit, že sme ich aspoň na malú chvíľu vytrhli z každodenného stereotypu plného pravidiel a noriem. Pocit, že sme premenili obyčajný deň na špeciálny, bol pre mňa dostatočný ,aby ma motivoval do ďalšej práce. Samozrejme, nie každý má rád deti a nie pre každého dobrovoľníka je táto spätná väzba dostatočná. Tak ako si v živote treba nájsť povolanie, ktoré človeka bude dlhodobo uspokojovať, podobne je nutné aj v dobrovoľníctve nájsť oblasť, ktorá Vám bude poskytovať dostatočnú spätnú väzbu.

V Košickom regióne existuje množstvo organizácii, ktoré čakajú na ” novú krv”. Organizácie pôsobiace v športovej, cirkevnej, humanitárnej aj enviro oblasti. Dobrovoľnícke centrum Košického kraja rado pomôže dobrovoľníkom nájsť tú pravú cestu a podá pomcnú ruku aj organizáciam pracujúcim s dobrovoľníkmi, aby im dokázali poskytovať dostatočnú motiváciu pre ich ďalšie pôsobenie v nej.

Dôležité je rozhodnúť sa začať. Vydaj sa na dobrodružstvo, nájdi sa v DOBROvoľníctve.