Blog o výnimočnom človeku

Život nie je rozprávka. V  tomto prípade sa však núka začínať.... "Kde bolo, tam bolo..." 

Žil raz jeden rozprávkový muž.

Niekto, kto aj v tejto dobe a aj pri vysokej profesnej funkcii a veľkej zodpovednosti dokázal rozsievať a vyžarovať pokoj a rozvahu. Inteligentný, racionálne zmýšľajúci, citlivý, s nadhľadom a skvelými nápadmi. Vždy so záujmom v očiach, vždy ochotný vypočuť a hľadať riešenia. 

Tak som ja vnímala pána Imricha Fülöpa, vedúceho Odboru regionálneho rozvoja KSK. 

Pre rozvoj Košického regiónu robil veľa a veľa chcel ešte urobiť. Nestihol. 

Dobrovoľnícke centrum Košického kraja týmto, pár dní po smrti tohto jedinečného človeka, vyzýva všetkých, aby sme naďalej realizovali jeho vízie. 

Nižšie uvádzam pár linkov, aby ste chápali myšlienky tohto muža. 

A ak viete o niečom, čo chystal, na čom s vami spolupracoval, dajte nám to vedieť na mail dckk@dckk.sk a my urobíme všetko preto, aby sa na jeho projekty nezabudlo. 

 

Príhovor pri konferencii:

https://www.youtube.com/watch?v=wQI6oVqCSms

 

Komentáre k pálčivým témam: 

https://web.vucke.sk/sk/kompetencie/regionalny-rozvoj/komentare/zlodej-krici-chytte-zlodeja.html

https://web.vucke.sk/sk/kompetencie/regionalny-rozvoj/komentare/setrit-alebo-nesetrit.html

https://web.vucke.sk/sk/kompetencie/regionalny-rozvoj/komentare/preco-potrebujeme-socialny-stat.html

https://web.vucke.sk/sk/kompetencie/regionalny-rozvoj/komentare/nerozumiem-asi-som-ovca.html

https://web.vucke.sk/sk/kompetencie/regionalny-rozvoj/komentare/o-centralnom-planovani-cerpania-strukturalnych-fondov.html

https://web.vucke.sk/sk/kompetencie/regionalny-rozvoj/komentare/preco-potrebujeme-zabezpecit-potravinovu-sebestacnost.html

https://web.vucke.sk/sk/kompetencie/regionalny-rozvoj/komentare/dobre-rano-stara-mama.html

 

Bez ohľadu na to, aký život či neživot je po smrti, verím, že aj myšlienkami môže byť človek stále živý...