O nás

A nás a našich aktivitách

Dobrovoľnícke centrum Košického kraja je občianske združenie, ktoré vzniklo v roku 2011 ako reakcia na vnímanú potrebu podporiť rozvoj dobrovoľníctva v kraji.

Naším poslaním je rozvíjať občiansku spoločnosť a zvyšovať kvalitu života v regióne cez podporovanie dobrovoľníctva v organizáciách a komunitách Košického kraja.

Pri vzniku centra sa za jeho hlavné úlohy považovali prepájanie záujemcov o dobrovoľníctvo s organizáciami, ktoré ich potrebovali, podpora dobrovoľníckych organizácii cez poradenstvo a vzdelávanie a oceňovanie dobrovoľníctva. Na základe skúseností, účastí na národných aj medzinárodných projektoch a vďaka podpore ďalších organizácii, ktoré majú podobné poslanie sa naše úlohy významne rozšírili.

V súčasnosti naše aktivity zameriavame na:

-          dobrovoľníkov a záujemcov o dobrovoľníctvo

-          dobrovoľnícke organizácie

-          verejnosť

-          školy

-          samosprávy

-          firmy  

 

Naše ciele sú:

-          prepájať dobrovoľníkov a organizácie

-          zvyšovať informovanosť a záujem o dobrovoľníctvo a jeho hodnotu v očiach verejnosti

-          poskytovať servis dobrovoľníckym organizáciám

-          vytvárať nové dobrovoľnícke programy

-          zapájať do dobrovoľníctva žiakov a študentov

-          spolupracovať so samosprávami na rozvoji dobrovoľníctva na ich území

-          rozvíjať firemné dobrovoľníctvo

-          oceňovať dobrovoľníkov a dobrovoľnícke aktivity  

-          spolupodieľať sa na vytváraní stratégii dobrovoľníctva pre jednotlivé samosprávy

-          Vytvárať každoročne niekoľko informačných kampaní a venovať sa marketingu na rozvoj dobrovoľníctva

-          Organizovať každoročne Týždeň dobrovoľníctva

-          Pomáhať rozvíjať vodozádržné zariadenia v Košickom kraji (jazierka, dažďové záhrady)

 

 

Naše priestory