Vyhľadávanie


Hlavná 68, 040 01 Košice,

Občianske združenie Marginal sa zaoberá integráciou osôb s udelenou medzinárodnou ochranou, t.j. utečencov do...Vyšná hať, sídlisko Mier, Spišská Nová Ves,

Komunitný projekt, ktorý chce pomocou presadzovania úcty k prírode a permakultúrnych princípov spájať ľudí.Kukučinova 2,

NAŠA VÍZIA Meníme život na sídliskách, aby sa z nich stali atraktívne miesta pre život, a to vďaka kultúrnemu,...OZ ÚLET, Narcisová 4, 040 11 Košice,

Občianske združenie Úlet sa venuje mediálnej výchove, tvorivému písaniu, umeleckej tvorbe, aktivitám v oblasti športu a...


SUBSIDIUM

Koordinátori: PhDr. Ingrid Ferenčíková PhD. Mgr. Ingrid Kelemenová Subsidium Rožňava, Betliarska ul. 18, Rožňava

Subsidium je zariadenie pre seniorov v Rožňave, ktoré privíta pomoc dobrovoľníkov.Ak hľadáte spôsob ako zmysluplne...Kmeťova 34, 040 01 Košice,

OZ Rovás vzniklo v roku 1994 na VŠVU v Bratislave, zaregistrované bolo na MV SR v roku 1999. V podstate sa zameriava na...Klincova 35, 821 08 Bratislava, Slovenská Republika,

Post Bellum SK je nezisková organizácia, ktorá od roku 2008 na Slovensku vyhľadáva a dokumentuje spomienky pamätníkov...Kováčska 28, 040 01 Košice,

Spoločnosť Úsmev ako dar je celoslovenskou neziskovou organizáciou na pomoc a podporu ohrozeným a opusteným deťom a...Hviezdoslavova 7,

Divadlo MOMOLAND o.z sa svojou vzdelávacou a výchovnou činnosťou snaží rozvíjať deti, mládež, poskytuje im efektívne...GORKÉHO 2, 040 01 KOŠICE,

Tabačka Kulturfabrik je unikátnym kultúrnym centrom a otvorenou zónou pre umenie, kreativitu a spoluprácu v Košiciach....Jegorovovo námestie 5, Košice - Dargovských hrdinov,

Materské centrum Pastierik so sídlom v Košiciach, pôsobiace na sídlisku Dargovských hrdinov ponúka možnosť napĺňať...Spišské námestie 4, 040 12 Košice,

Nezisková organizácia Facilitas n.o. vznikla registráciou na Krajskom úrade v Košiciach 19.12.2002 v zmysle zákona...Bočná 2, 040 01, Košice,

Arcidiecézna charita Košice pôsobí od roku 1992 v oblasti sociálnych, zdravotníckych, humanitárnych a vzdelávacích...Mlynská 17 / vo dvore,

Sme občianske združenie S nami druhým, ktoré je zložené prevažne zo sociálnych pracovníkov. V novembri 2017 sme otvorili...Na kope 16, 04016 Košice,

OZ Žabky pracujú s deťmi a mládežou. Venujú sa najmä neformálnemu vzdelávaniu. Hlavnou vzdelávacou aktivitou je...Letná 9, Košice,

Druh všeobecne prospešných služieb rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt - organizácia kultúrno-spoločenských...Park obrancov mieru 1, Košice,

ÚNSS) je občianske združenie, charitatívna a humanitárna organizácia, ktorá združuje nevidiace a slabozraké (ďalej len...Nemocnica s poliklinikou Trebišov a.s.,

Dobrovoľnícka skupina Krajší deň je združenie, ktoré má za cieľ spríjemniť pacientom Trebišovskej nemocnice (dospelým...Venujeme sa realizácii neziskových vzdelávacích projektov hlavne pre deti a mládež.Okružná 10, 044 31 Družstevná p. H.,

Organizácia založená v r. 1992 patrí medzi najstabilnejšie environmentálne organizácie na Slovensku a je nositeľom...Čordákova 50, Košice,

Haliganda už viac ako 15 rokov pracuje v oblasti práce s deťmi a ich dôležitými dospelými.
Prevádzkuje:
- dve rodinné...-NMichalovce,

Sme tým mladých ľudí, ktorý chce pomáhať deťom a mladým ľuďom prostredníctvom nízkoprahových programov. Chceme rozvíjať...Jenisejska 4, 040 23 Košice,

Dobrovoľnícke centrum Košíc (DCK) je organizáciou, ktorá podporuje rozvoj dobrovoľníctva na území mesta Košice. Vzniklo...Školská 5, 045 01 Moldava nad Bodvou,

Centrum voľného času CVrČek v Moldave nad Bodvou (CVČ) je moderné, efektívne a úspešné školské zariadenie, ktoré...Prešovská 22, Margecany,

Upevňujeme tradície našich otcov a pripravujeme workšopy pre deti na ľudové i historické témy. Máme skvelú likostreľbu....Keltska 18,

Ako dobrovoľník budeš pomáhať s hladkým priebehom preteku a to buď ako traťový dozorca ( sleduješ či všetci dodržiavajú...Južná trieda 83 Košice,

Sme občianske združenie - Loďka nádeje. Naším cieľom je pomáhať sociálne slabším ľuďom, hlavne pracovať s deťmi a...Starozagorská 10, Košice 04023,

Združuje členov folklórneho súboru Železiar a ďalších priaznivcov folklóru a členov folklórnych súborov. Zameriava sa...Kpt. Jaroša č. 13, 040 22 Košice,

Spoločnosť priateľov detí - Li(e)nka realizuje v Košiciach projekt Linky detskej dôvery. Na rovesníckom princípe pracuje...Bauerova 1, 040 23 Košice,

Sme Rehabilitačné stredisko pre ľudí s duševnými poruchami. Našou cieľovou skupinou sú občania s psychickou poruchou,...Sme medzinárodný filmový festival o trvalo udržateľnom rozvoji. Ekotopfilm - Envirofilm je tu celoročne vo vybraných...Sme malé občianske združenie, ktoré sa snaží o podporu a integráciu rodín s deťmi so zdravotným znevýhodnením. Je to...Sme košická občianska iniciatíva - zbierame knihy, ktoré pôvodní majitelia vyradili a prostredníctvom knižných regálov...Boženy Němcovej 32, Košice 040 01,

Sme jedna z 97-ich pobočiek celoeurópskej študentskej organizácie BEST spadajúca pod Technickú univerzitu v Košiciach....Adresa č.1: Pri pošte 24, Košice-Barca 040 17, Adresa č.2: Sokoľany 46,

Sme detský domov rodinného typu s dvomi rodinnými domami - jedným v Košiciach - Barci a druhým v Sokoľanoch. Poskytujeme...Watsonova 7, 040 01 Košice,

Paralelný svet sa zaoberá individuálnymi aj skupinovými tréningami a terapiami. Zameriava sa najmä na využívanie...jenisejska, Košice,

Organizácia sa zameriava na osvetu písania záverečných prác a negatíva, ak si človek necháva prácu napísať niekym inýmStará baštová 1,

organizácia kultúrnych podujatí - ImaginácieKrásnohorská 11, 851 07 Bratislava, reg.koordinátorka: Popradská 2, 080 01 Prešov,

Občianske združenie malíček sa venuje predčasne narodeným deťom a ich rodinám. Predčasný pôrod býva záťažovou situáciou...Nám Jána Pavla II 6073/7a Michalovce,

Neverejný poskytovateľ sociálnych služieb. V šiestich charitných domoch poskytujeme pobytové sociálne služby pre 180...Bidovce 206, 044 45 Bidovce,

Kultúrne centrum Abova (ďalej KCA) je zariadením, ktoré vykonáva v rámci územnej pôsobnosti Košice-okolie, konkrétne...