Dobrovoľnícke centrum Košického kraja

  • Slide 1
Dobrovoľnícke centrum Košického kraja

Dobrovoľnícke centrum Košického kraja vzniklo ako strešná organizácia pre  prácu s dobrovoľníkmi v regióne v roku 2011. Úlohou centra je podporovať rozvoj dobrovoľníctva, propagovať dobrovoľníctvo, vytvárať pozitívne prostredie pre prácu s dobrovoľníkmi.