KREDO

KREDO je náš vlastný dobrovoľnícky program, podobne ako program BBS.

V tomto programe ide o revitalizáciu a zlepšovanie podmienok rómskych osád v Košickom kraji. Zapojiť do tohto projektu sa môže každý, kto je Róm, alebo Neróm, ale rád pracuje aj s rómskou komunitou. Hlavným cieľom je priniesť nové atrakcie do Košického kraja a zvýšiť cestovný ruch. Takže sa orientujeme hlavne na tie rómske sídla, ktoré sú v blízkosti turistických zaujímavých lokalít. Dobrovoľnícke aktivity na týchto miestach realizujeme buď počas dňa, alebo počas víkendu, či aj prostredníctvom pobytových aktivít.

KREDO vyhralo aj ocenenie Dobrovoľníckeho projektu roka aj na regionálnej aj na národnej úrovni. Sme skvelá partia dobrovoľníkov, ktorá mení Košický kraj. Ak máš záujem aj ty budovať nové ihriská, atrakcie, vymýšľať zaujímavosti z recyklovateľných materiálov, ozvi sa nám.