Firemné dobrovoľníctvo

Práve ste sa dostali do sekcie nášho portálu, v ktorej poskytujeme firmám možnosť nastaviť si svoje firemné dobrovoľníctvo. Čo to znamená? Ak máte zamestnancov, ktorí vo svojom voľnom čase dobrovoľníčia, vidíte na nich iný prístup k práci ako u tých, ktorí sa dobrovoľníctvu nevenujú? Neviete to? Nijak to nesledujete? Nemáte o svojich zamestnancoch tieto informácie? Alebo práve naopak, máte, ale neviete ako ich môžete použiť? Neviete, či sú pre vás relevantné alebo nie? Práve na to je tu náš portál. Veľmi jednoducho vám ukáže, ktorý váš zamestnanec sa venuje dobrovoľníckym aktivitám, nakoľko prepája svoj život s komunitou. Vďaka údajom, ktoré na náš portál zadávajú vaši zamestnaci, organizácie v ktorých pôsobia a ktoré môžete zadávať aj vy, získate relevantné štatistické údaje. Tie vám môžu odhaliť, nakoľko má dobrovoľníctvo pozitívny vplyv na vašu pracovnú klímu, či atmosféru na pracovisku, alebo na pracovný výkon samotného zamestnanca.

Využite aj vy túto možnosť a staňte sa našim firemným klientom. Zistite viac o tom, ako môžete nastaviť svoje firemné dobrovoľníctvo a mať o ňom údaje vždy k dispozícií.

Náš portál vám pomôže nastaviť si parametre dobrovoľníckej činnosti, uvidíte, či je vhodnejšie, aby ste zamestnancom vytvorili priestor na dobrovoľnícke aktivity v pracovnom čase, či mimo neho, alebo vytvárali spoločné dobrovoľnícke príležitosti.

Pokiaľ potrebujete viac informácií o tom, ako vám vieme v zavádzaní a administrácií či štatistike vášho firemného dobrovoľníctva pomôcť, neváhajte nás kontaktovať.

Čo je firemné dobrovoľníctvo

Firemné dobrovoľníctvo je zapájanie zamestnancov firmy do dobrovoľníckych aktivít. To sa môže diať rôznymi spôsobmi:

 • Zamestnávateľ môže podporovať aktivity svojich zamestnancov v oblasti dobrovoľníctva tým, že im poskytuje časový priestor na ich vykonávanie – znamená to, že napríklad hodinu týždenne zo svojho pracovného času môžu realizovať svoje dobrovoľnícke aktivity.
 • Zamestnávateľ môže podporovať aktivity svojich zamestnancov v oblasti dobrovoľníctva tým, že im poskytuje financie na vykonávanie aktivít vo sfére, ktorá ich baví - znamená to, že napríklad vyhlasujú zamestnanecké granty a zamestnanci sa môžu zapojiť do výzvy svojim projektom.
 • Zamestnávateľ môže podporovať aktivity svojich zamestnancov v oblasti dobrovoľníctva tým, že im priamo v práci vytvorí priestor na to, aby mohli v rámci pracovného času realizovať aktivity, ktoré sa netýkajú ich pracovného výkonu – napríklad doučovanie nejakého predmetu kolegove dieťa a podobne.
 • Zamestnávateľ môže vytvárať priestor na to, aby mohli zamestnanci spoločne dobrovoľníčiť a to či už jednorázovo, alebo pravidelne. Často ide najmä o environmentálne aktivity, údržba turistického chodníka, čistenie jazierka a podobne. Zamestnávateľ túto aktivity zorganizuje a pridá k samotnej dobrovoľníckej práci aj určitú pridanú hodnotu ako je guláš, či opekačka...
 • Zamestnávateľ môže vystupovať ako podporovať firemného dobrovoľníctva aj tým, že niektoré odborné zákazky nebude svojim odberateľom faktúrovať, čo znamená, že zamestnanci vo svojom pracovnom čase budú realizovať pro bono aktivity. Svoju odbornosť teda budú využívať aj v prospech tých, ktorí si tieto služby nemôžu zaplatiť.

Na Slovensku je stále viac firiem, ktoré niektorú z vyššie uvedených možností začali využívať. V čom spočívajú výhody firemného dobrovoľníctva? Tých je hneď niekoľko a dajú sa rozdeliť do viacerých kategórií podľa toho, komu prinášajú úžitok.

Pre firmy je profit z firemného dobrovoľníctva:

 • v tom, že zamestnanci majú určité rozptýlenie, nie sú stále v monotónnosti svojej práce, dobrovoľníctvo pre nich môže byť práve tým spestrením, vďaka ktorému nedochádza u zamestnancov k stereotypu, či k syndrómu vyhorenia
 • v tom, že zamestnanci majú pocit väčšej spolupatričnosti a priateľskejšej pracovnej atmosféry, ak vidia a cítia, že im zamestnávateľ vychádza v ústrety a umožňuje im venovať sa aktivitám, ktoré majú radi.
 • v tom, že pokiaľ zamestnanci vykonávajú dobrovoľnícku aktivitu spoločne, môže to byť vhodný teambuildingový prvok a teda aj nástroj na budovanie pozitívnej pracovnej atmosféry, priateľských vzťahov na pracovisku.
 • v tom, že pre verejnosť má firma podporujúca dobrovoľníctvo pozitívny imidž. Firma si teda takýmito aktivitami buduje svoju značku a svoje dobré meno.
 • v tom, že vďaka hromadným aktivitám mimo pracoviska je možné lepšie spoznať samotných svojich zamestnancov. Zblížiť sa s nimi, čo dodáva zamestnancovi pocit dôvery a bezpečia a teda tak sa potom cíti aj na svojom pracovisku.

Pre komunitu je profit z firemného dobrovoľníctva:

 • najmä v tom, že dobrovoľníci pomáhajú pri aktivitách, ktoré komunita potrebuje a na ktoré dobrovoľníkov hľadá
 • v tom, že pokiaľ ide o odborné aktivity /v súčasnosti najčastejšie v IT oblasti, alebo v oblasti právneho poradenstva a podobne.../, sú často pre komunitu jedinými dostupnými a môžu vďaka tomu realizovať svoje činnosti kvalitne, efektívne a na požadovanej úrovni.

Pre spoločnosť je profit z firemného dobrovoľníctva:

 • v tom, že dobrovoľníctvo je jedným z faktorov, ktoré poukazujú na to, aká vyspelá je spoločnosť. Čím vyspelejšia a ekonomicky zdatná spoločnosť, tým má aj dobrovoľníctvo v tejto krajine vyšší spoločenský status.

Vďaka Dobrovoľníckemu centru Košického kraja sa môže teraz aj vaša firma venovať firemného dobrovoľníctvu v akejkoľvek z jeho vyššie uvedených foriem jednoducho a efektívne. Kontaktujte nás, ak by ste vo vašej firme chceli poradiť so zavedením dobrovoľníckeho programu, či dlhodobo podporiť vašich zamestnancov k dobrovoľníckym aktivitám, alebo aj vtedy, ak chcete na mieru našiť jednorázovú teambuildingovo - dobrovoľnícku aktivitu. Náš tím vám viem poradiť s nastavením aktivít od hodiny, až po dlhodobé strategické podporovanie dobrovoľníctva.