Program Erazmus +

Mnoho organizácií bojuje s finančnými ťažkosťami a pritom činnosť, ktorú združenie vykonáva, je viac ako ušľachtilá, nápomocná a zmysluplná. 

Kedysi sa program Erazmus vyznačoval najmä programami pre školy a pre rôzne školské výmeny, či študijné pobyty pre žiakov, študentov, ale aj učiteľov. 

V súčasnosti však program Erazmus + ponúka taktiež možnosť písať projekty na mládežnícke aktivity, do ktorých sa zapájajú aspoň dve a viac krajiny. 

Dobrovoľnícke centrum Košického kraja v minulosti bolo zapojené do viacerých projektov Erazmu + a môže ich iba odporúčiť. 

Ak by ste mali záujem o mládežnícku výmenu, či o školenia, konferencie či dokonca dlhodobé partnerstvá s organizáciou v zahraničí, tak sa na tento program môžete spoľahnúť. 

My vám odporúčame viacero alternatív: 

- kliknite si na www.erazmusplus.sk a vyhľadajte si, o čo by ste mali záujem

- príďte k nám do DCKK na dobrovoľnícky čaj a informujte sa o to, o akých projektoch z histórie vieme, aby ste sa inšpirovali

- nakontaktujte sa na Martina Boršča - martin.borsc@iuventa.sk ktorý vám rád ako regionálny konzultant pomôže s projektmi v Košickom kraji. 

- ak budete v zahraničí potrebovať partnerov v oblasti dobrovoľníctva, neváhajte nás kontaktovať na dckk@dckk.sk a my vám pomôže aj s kvalitnými partnermi pre vaše projekty.