Vyhľadávanie


Ťahanovská 74, Košice,

NAŠA VÍZIA:
Vytvárať pre Vaše jedinečné deti slobodné, prijímajúce, rešpektujúce, podnetné prostredie, v ktorom sa...Prešovská 22, Margecany,

Upevňujeme tradície našich otcov a pripravujeme workšopy pre deti na ľudové i historické témy. Máme skvelú likostreľbu....Keltska 18,

Ako dobrovoľník budeš pomáhať s hladkým priebehom preteku a to buď ako traťový dozorca ( sleduješ či všetci dodržiavajú...Vančurova 7, 814 99 Bratislava,

Sme medzinárodná environmentálna organizácia, ktorý funguje po celom svete už viac ako 50 rokov. Existujeme, pretože...Južná trieda 83 Košice,

Sme občianske združenie - Loďka nádeje. Naším cieľom je pomáhať sociálne slabším ľuďom, hlavne pracovať s deťmi a...Kukučínova 2, Košice,

Výmenníky sú malé nenápadné budovy, ktorých ambíciou je, stať sa centrami života košických sídlisk.
Určené sú na to,...Starozagorská 10, Košice 04023,

Združuje členov folklórneho súboru Železiar a ďalších priaznivcov folklóru a členov folklórnych súborov. Zameriava sa...Macákova 1, Košice,

Väčšina seniorov si želá svoj život dožiť vo svojom rodinnom prostredí, čas je však neúprosný a zostarnúť je vlastne...Kpt. Jaroša č. 13, 040 22 Košice,

Spoločnosť priateľov detí - Li(e)nka realizuje v Košiciach projekt Linky detskej dôvery. Na rovesníckom princípe pracuje...Bauerova 1, 040 23 Košice,

Sme Rehabilitačné stredisko pre ľudí s duševnými poruchami. Našou cieľovou skupinou sú občania s psychickou poruchou,...Sme medzinárodný filmový festival o trvalo udržateľnom rozvoji. Ekotopfilm - Envirofilm je tu celoročne vo vybraných...Sme malé občianske združenie, ktoré sa snaží o podporu a integráciu rodín s deťmi so zdravotným znevýhodnením. Je to...Boženy Němcovej 32, Košice 040 01,

Sme jedna z 97-ich pobočiek celoeurópskej študentskej organizácie BEST spadajúca pod Technickú univerzitu v Košiciach....Adresa č.1: Pri pošte 24, Košice-Barca 040 17, Adresa č.2: Sokoľany 46,

Sme detský domov rodinného typu s dvomi rodinnými domami - jedným v Košiciach - Barci a druhým v Sokoľanoch. Poskytujeme...Komenského 19, 040 01 Košice,

Slovenský Červený kríž je nezávislá právnická osoba. Je súčasťou Medzinárodného hnutia Červeného kríža a Červeného...Watsonova 7, 040 01 Košice,

Paralelný svet sa zaoberá individuálnymi aj skupinovými tréningami a terapiami. Zameriava sa najmä na využívanie...jenisejska, Košice,

Organizácia sa zameriava na osvetu písania záverečných prác a negatíva, ak si človek necháva prácu napísať niekym inýmStará baštová 1,

organizácia kultúrnych podujatí - ImaginácieKrásnohorská 11, 851 07 Bratislava, reg.koordinátorka: Popradská 2, 080 01 Prešov,

Občianske združenie malíček sa venuje predčasne narodeným deťom a ich rodinám. Predčasný pôrod býva záťažovou situáciou...Nám Jána Pavla II 6073/7a Michalovce,

Neverejný poskytovateľ sociálnych služieb. V šiestich charitných domoch poskytujeme pobytové sociálne služby pre 180...Bidovce 206, 044 45 Bidovce,

Kultúrne centrum Abova (ďalej KCA) je zariadením, ktoré vykonáva v rámci územnej pôsobnosti Košice-okolie, konkrétne...Ide o organizáciu, ktorá sa venuje vydávaniu knižiek s rozprávkami a príhodami, ktoré zažili mamičky na materskej...Watsonova 7, 040 01 Košice,

Dobrovoľnícke centrum Košického kraja vzniklo ako strešná organizácia pre prácu s dobrovoľníkmi v regióne v roku 2011....Skladná 4,

ARCUS - Špecializované zariadenie a zariadenie pre seniorov.
V zariadení sa poskytuje sociálna služba celoročnou...