Príbehy dobrovoľníkov

Zastupiteľstvo KSK dnes rozhodlo

S napätím sme očakávali, či aj tento rok získa naše centrum príspevok z Košického samosprávneho kraja, aby sme naďalej vedeli efektívne rozvíjať dobrovoľníctvo v každej jeho oblasti.

Dnešné zastupiteľstvo dopadlo tak, že financie, ktoré boli plánované pre dobrovoľnícke centrum, boli po dnešku presunuté do finančnej rezervy. Pre nás to znamená, že v aktivitách pre vás pokračujeme a nemusíte sa obávať toho, že by sme sa niekomu venovali menej ako doteraz. Len sa okrem toho budeme zaoberať aj tým, kde na tento rok nájsť finančné prostriedky na prežitie centra. 

Vieme však, ako nám môžete pomôcť. Aby sme nepotrebovali financie na marketing a naše informácie sa dostali stále tam, kde budeme potrebovať, liknete náš Facebook a občas zdieľajte naše príspevky. Pomôžete tým ľudom v Košickom kraji, aby sa dostali ku svojim dobrovoľníckym príležitostiam, o ktorých možno v súčasnosti ani nevedia. 

www.facebook.com/Dobrovo%C4%BEn%C3%ADcke-centrum-Ko%C5%A1ick%C3%A9ho-kraja-1498856707095566/

späť na zoznam