Príbehy dobrovoľníkov

Za čistejšie Košice

V priebehu mesiaca máj sa firma Kosit angažovala v dobrovoľníckych aktivitách, a že to stálo za to, to sa môžete presvedčiť aj sami. Ako vidieť v priloženom článku, počas aktivít v rámci akcie "Za čistejšie Košice", sa v jednotlivých mestských častiach vyzbieralo viac ako 45 ton odpadu. Naše dobrovoľnícke centrum sa snažilo pomôcť s dobrovoľníkmi v každej mestskej časti, ktorá o to požiadala, pričom najlepšia spolupráca sa nám podarila nadviazať s mestskou časťou Košice - juh. Aj po samotnej akcii sme mestskej časti s dobrovoľníkmi pomáhali pri maľovaní oplotení športových ihrísk, najmä na Oštepovej ulici. 

Veríme, že sa nám aj pri ostatných mestských častiach podarí ostať v kontakte a čo sa nestihlo počas tohto skvelého projektu, zvládneme v septembri počas Týždňa dobrovoľníctva:-)

kosice.korzar.sme.sk/c/20854990/pocas-jarneho-upratovania-sa-v-meste-vyzbieralo-45-ton-odpadu.html

späť na zoznam