Príbehy dobrovoľníkov

Týždeň dobrovoľníctva a prípravy naň:-)

Zapojiť sa do Týždňa dobrovoľníctva 2016 môžete, ak ste:

• mimovládna nezisková organizácia,

• verejná organizácia (škola, múzeum, nemocnica, domov seniorov, a pod.),

• samospráva,

• neformálna skupina občanov,

• firma

 

AKO SA DÁ ZAPOJIŤ?

Ak patríte do jednej z prvých štyroch skupín, môžete sa zapojiť takto:

- pripravte dobrovoľnícke aktivity, ktoré prispievajú k riešeniu konkrétnej situácie priamo vo Vašej organizácii, komunite, či meste a prilákajte dobrovoľníkov k ich realizácii.

- zorganizujte Deň otvorených dverí a prezentáciu vašej organizácie pred potenciálnymi dobrovoľníkmi v rámci vašich priestorov.

- zrealizujte propagačné aktivity na podporu dobrovoľníctva vo vašej organizácii/vo vašom okolí (workshopy, besedy, okrúhle stoly s mladými ľuďmi a pod.).

Odmenou Vám budú nové kontakty, predstavenie Vašich aktivít ďalším ľuďom a možno aj noví členovia Vášho dobrovoľníckeho tímu či noví partneri.

Ak ste z firemného sektora, môžete sa zapojiť do Týždňa dobrovoľníctva 2016 vyslaním svojich zamestnancov na niektoré z dobrovoľníckych aktivít alebo môžete vyskúšať pomoc komunite formou ProBono Actu – venovaním času a odborných znalostí svojich expertov komunite.

Privítame tiež podporu pri príprave podujatia, či už vo forme finančného daru, úhradou faktúr súvisiacich s realizáciu Týždňa dobrovoľníctva 2016 alebo poskytnutím odborných zručností a času svojich expertov komunite.

 

ČO VÁM PONÚKAME MY?

- jednotné plagáty a letáčiky na propagáciu Vašich aktivít

- podporu koordinátorky kampane

- mediálnu propagáciu

- informovanie o vašej aktivite na našejstránke

 

Rozhodnutí zapojiť sa? Výborne.


Návratku pre organizácie, prosím, vyplňte tu: goo.gl/MkkWw3 Firmy a partneri, kontaktujte so svojimi požiadavkami, návrhmi či otázkami koordinátorku kampane Dominiku Hradiskú na dominika.hradiska@dckk.sk alebo 0907 125 177.

späť na zoznam