Príbehy dobrovoľníkov

Tréning Manažment dobrovoľníkov so znevýhodnením

Tréning poskytne náležité teoretické a praktické vedomosti, zručnosti a konkrétne metódy, ktoré budú môcť uplatniť pri práci s dobrovoľníkmi/čkami. Vytvorí priestor na diskusiu, zážitkové techniky, výmenu skúseností a interaktívnu prácu v skupinách. Tréning je súčasťou medzinárodného projektu CIVCIL, ktorý je podporený programom Európskej Únie Erasmus+.

Realizujeme ho v spolupráci s Bratislavským dobrovoľníckym centrom. Tréning je poskytnutý zdarma. Témy: - Základné kroky manažmentu mladých dobrovoľníkov so znevýhodnením

- Vhodné dobrovoľnícke príležitosti pre rôznorodé skupiny znevýhodnených mladých ľudí

- Prínosy, výzvy a riziká manažmentu dobrovoľníkov so znevýhodnením

- Základy komunikácie s mladými ľuďmi so znevýhodnením

- Pripravenosť organizácie na prácu s dobrovoľníkmi so znevýhodnením

Prihláste sa prostredníctvom online formulára najneskôr do 3.marca 2016. Vaša účasť bude potvrdená emailom. Ak sa nemôžete tréningu zúčastniť, dajte nám vedieť najneskôr do 7.marca 2016. Maximálny počet účastníkov tréningu je 20. Na tréningu poskytneme:

 Materiály

 Občerstvenie (voda, káva, čaj)

 Priestor a technické zabezpečenie

Nepokrývame náklady na cestovné, ubytovanie a obed

späť na zoznam