Príbehy dobrovoľníkov

Stratégie podpory dobrovoľníctva

Na základe Stratégie podpory dobrovoľníctva v Košickom kraji, ktorú realizovalo združenie PROACTIVA, n. o., sa budeme v novembri stretávať so samosprávami v Košickom kraji. Už teraz ďakujeme za spätnú väzbu najmä mestám Spišská Nová Ves a Rožňava. Tešíme sa na vás.

späť na zoznam