Príbehy dobrovoľníkov

Rok sa chýli ku koncu...

Je za nami viac ako desiatka stretnutí na stredných školách, viacero sedení so zástupcami samosprávy, ale taktiež množstvo hodín komunikácie s neziskovými organizáciami. 

Za to sme vďační najmä Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR za ich finančnú podporu a taktiež Platforme dobrovoľníckych centier, ktorej sme členom. 

späť na zoznam