Príbehy dobrovoľníkov

Okrúhly stôl už o pár dní

Cieľom tohto stretnutia je definovať priority v oblasti rozvoja dobrovoľníctva v kraji na najbližšie roky a vytvoriť požiadavku na ich zapracovanie do plánu aktivít zavádzajúcich do praxe Stratégiu podpory rozvoja dobrovoľníctva, ktorá je súčasťou aktuálneho PHSR Košického kraja.

späť na zoznam