Príbehy dobrovoľníkov

Nikolka

Nikolka pred 2 rokmi založila občianske združenie Let´s dream cez ktoré pomáha deťom.

Venuje sa aj Dobrovoľníctvu pre deti. Konkrétne pomáha hlavne deťom v Centrách pre deti a rodiny v Košiciach a okolí.

Najnovšie začala mapovať nízkopríjmové rodiny, ktoré sú často istým spôsobom vylúčené a posúva im materiálnu pomoc. Organizuje aktivity ako: detské tábory, MDD, florbalové turnaje, ukončenie školského roka a leta, kultúrne podujatia a rôzne súťaže.

Človek, ktorý je síce malý vzrastom a mladý vekom ale má obrovské srdiečko otvorené pre všetkých, ktorí to potrebujú. Nikola napriek tomu, že študuje na dvoch vysokých školách a pracuje v domove pre seniorov, venuje sa aj pomoci deťom.

Založila OZ Let´s Dream, ktorému sa venuje vo voľnom čase. Nikola je určite človek, ktorý si toto ocenenie zaslúži, pretože svoje srdiečko ponúka na dlani tým, ktorí to najviac potrebujú. Spolu so svojím tímom dobrovoľníkov vymýšľa rôzne zaujímavé spoločenské, kultúrne, športové, umelecké podujatia a mnoho iných aktivít pre deti a mládež. Okrem toho organizuje zbierky pre rodiny v núdzi, napríklad trvanlivých potravín či oblečenia.

Aká je Nikola?

Nikola je vysokoškolsky vzdelaná mlada dáma, ktorá je empatická a dobrosrdečná. Jej spoločenskosť, spontánnosť a pozitívny prístup sú dôležité pri práci s deťmi a mládežou. Je to altruistka, ktorá nedokáže povedať nie a pomoc druhým patrí k jeho prioritám. Nikola si vždy nájde čas, keď sa na ňu niekto obráti s požiadavkou o pomoc. Má srdce na dlani pre každého. Nikol je výnimočný človek, ktorý nezištne venuje svoj čas iným a preto by si zaslúžila poďakovanie.

späť na zoznam