Príbehy dobrovoľníkov

Miestne dobrovoľnícke centrá

Dobrovoľnícke centrum Košického kraja v súčasnosti v najväčšej možnej miere podporuje iniciatívy na vznik samostatných miestnych dobrovoľníckych centier. Znamenalo by to, že sa v Košickom kraji bude efektívnym spôsobom na miestnej úrovni rozvíjať komunitné dobrovoľníctvo. Ak o tom chcete vedieť viac, pozrite si stránku www.kvpreprezent.eu. Ide o miestne dobrovoľnícke centrum na sídlisku KVP a veríme, že raz takto budú fungovať všetky mestské časti Košíc a obce  v Košickom kraji:-)

späť na zoznam