Príbehy dobrovoľníkov

Informačné stretnutia v kraji

Dobrovoľnícke centrum Košického kraja má záujem podporovať rozvoj dobrovoľníctva v celom kraji. Našim záujmom je pomáhať organizáciám či skupinám pracujúcim s dobrovoľníkmi zvyšovať ich kompetencie tak, aby ich výsledky boli čo najefektívnejšie dosiahnuté a dobrovoľníci, ktorí im pomáhajú, napĺňali prostredníctvom svojej činnosti potreby vlastné, potreby cieľovej skupiny aktivít aj potreby organizácie.

Špecifikovanie potrieb dobrovoľníckych organizácií však musí vychádzať priamo od Vás a s týmto zámerom sme pripravili sériu informačných stretnutí po kraji.

Cieľom stretnutí je predstaviť poslanie a aktivity Dobrovoľníckeho centra Košického kraja organizáciám, ktoré s DCKK nemajú skúsenosť,  informovať o možnostiach podpory organizácií v kraji a nastaviť aktivity budúcej spolupráce.

Výstupom má byť identifikácia potrieb zástupcov organizácií pracujúcich s dobrovoľníkmi a neformálnych skupín smerujúcich k zvyšovaniu ich kompetencií pri profesionalizácii práce dobrovoľníckych organizácii. V záujme podpory rozvoja dobrovoľníctva chceme zefektívniť dostupnosť našich služieb a organizáciám poskytovať servis v mieste ich fungovania. Toto stretnutie má smerovať k zmapovaniu potrieb a požiadaviek organizácií pracujúcich s dobrovoľníkmi alebo uvažujúcimi nad zapojením dobrovoľníkov do svojej činnosti.

Pozývame Vás pridať sa k diskusii

GELNICI   28.10.2016 o 15:00 v zasadačke MÚ Gelnica

ROŽŇAVE  3.11.2016 o 14:00 v zasadačke MÚ Rožňava

SPIŠSKEJ NOVEJ VSI 3.11.2016 o 18:00 v Čajovni Alchýmka, Letná 63

MICHALOVCIACH 4.11.2016 o 14:00 v Zemplínskom osvetovom stredisku

TREBIŠOVE (termín pripravujeme, stretnutie bude určené zástupcom základných a stredných škôl)  

 

Prihlasovanie najneskôr 2 dni pred podujatím na dominika.hradiska@gmail.com.

späť na zoznam