Príbehy dobrovoľníkov

Hľadáme kolegu/kolegyňu!

Pracovná pozícia: Koordinátor projektov v Dobrovoľníckom centre Košického kraja

Miesto práce: Košice

Pracovný pomer: pracovný pomer na plný úväzok na dobu určitú od 1.8.2016 do 31.12.2016 s možnosťou predĺženia

Čo u nás budeš robiť: Komunikácia s organizáciami pracujúcimi s dobrovoľníkmi, príprava workshopov, spravovanie databázy dobrovoľníkov, prvý kontakt s novými organizáciami a dobrovoľníkmi, administatíva, pomoc pri verejných podujatiach, príprava projektových zámerov a ich koordinácia

Čo potrebujeme, aby si spĺňal:

-          Ukončené minimálne stredoškolské vzdelanie s maturitou
-          Prax v oblasti dobrovoľníctva aspoň 2 roky
-          Skúsenosti s riadením projektov alebo koordináciou aktivít
-          Anglický jazyk na pokročilej úrovni
-          Samostatnosť, tvorivosť, odvaha ísť do nových situácií

Čo ti ponúkame:

-          Vzdelávacie kurzy a školenia
-          Prácu v úzkom kruhu pracovníkov
-          Možnosť pracovať aj v teréne
-          Možnosť vytvárať vlastné aktivity  

Životopis spolu s krátkym listom, v ktorom naformuluješ, čo vďaka tebe Dobrovoľnícke centrum získa, zasielaj na mail: dckk@dckk.sk do 19.7. 2016.

Informovať a pozývať na pohovory budeme iba vybraných uchádzačov. Pohovory sa budú realizovať v období od 21. – 22.7.2016.

Informovať sa o podrobnostiach môžete na telefónnom čísle: 0905 601 861

Dobrovoľnícke centrum Košického kraja vzniklo v roku 2011 s cieľom zlepšovať prostredie pre rozvoj dobrovoľníctva v kraji. S ohľadom na tento cieľ DCKK pripravuje kampane na zvýšenie informovanosti verejnosti o dobrovoľníctve, prepája dobrovoľnícke organizácie a záujemcov o dobrovoľníctvo, pripravuje vzdelávacie aktivity pre zástupcov organizácii, poskytuje informácie o dobrovoľníctve a je nápomocné pri skvalitňovaní manažmentu dobrovoľníkov v organizáciách.

späť na zoznam