Príbehy dobrovoľníkov

Druhé supervízne stretnutie koordinátorov dobrovoľníkov

V snahe pomáhať koordinátorom dobrovoľníkov rozvíjať ich profesionálne zručnosti sme pripravili do konca roku 2016 sériu supervíznych stretnutí pod vedením akreditovanej supervízorky Mgr. Kataríny Ontkovej.  

Supervízie sú určené pre pracovníkov/čky a dobrovoľníkov/čky v mimovládnych a verejných organizáciách (občianske združenia, neziskové organizácie, zariadenia soc. služieb, školy, nadácie, a pod.), ktorí pracujú s dobrovoľníkmi a chcú si overiť svoje postupy alebo hľadajú inšpiráciu, ako svoju prácu s dobrovoľníkmi zefektívniť.

Stretnutia ponúkame ako nástroj podpory koordinátorov a koordinátoriek dobrovoľníkov, ktorý im v skupine umožní pracovať s pre nich aktuálnymi témami.

Najbližšie stretnutie sa bude konať 26.10.2016 (streda) o 17:00-19:00 na Watsonovej 7 v Košiciach. 

Ďalšie stretnutia budú vždy poslednú stredu v mesiaci. Stretnutia na seba nenadväzujú, nie je nutné sa zúčastniť všetkých.

Cena:   

7€/stretnutie pre členov organizácii neregistrovaných v našej databáze                                                                                3€/stretnutie pre členov organizácii registrovaných v našej databáze

Počet účastníkov: min. 4, max. 8

Prihlasovanie: na mail dominika.hradiska@dckk.sk zašlite svoje meno a názov organizácie, v ktorej pôsobíte do 23.10.2016 (nedeľa)

Uprednostnení budú členovia organizácii registrovaných v našej databáze.

Profil supervízorky:

Mgr. Katarína Ontková: V roku 2005 ukončila magisterské štúdium psychológie na Filozofickej fakulte Prešovskej Univerzity. Počas štúdia pôsobila ako dobrovoľníčka v OZ Návrat a ako konzultantka na Linke detskej dôvery v Košiciach. Po skončení štúdia pracovala ako psychologička v detskom domove, kde v spolupráci s dobrovoľníkmi z Únie vzájomnej pomoci ľudí a psov realizovali aj canisterapiu. V roku 2008 získala certifikát akreditovaného supervízora v Asociácii supervízorov a sociálnych poradcov. Odvtedy sa venuje supervíziám vychovávateľov, profesionálnych rodičov, odborných pracovníkov vo viacerých detských domovoch a krízových strediskách a psychológom detských domovov. V súčasnosti pracuje v psychologickej ambulancii a zároveň študuje odbor klinická psychológia na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave.

späť na zoznam