Príbehy dobrovoľníkov

Budeme Európskym hlavným mestom dobrovoľníctva 2019:-)

Keď Mirka Langerová prvýkrát spomenula, že by sme mohli podať kandidatúru na Európske mesto dobrovoľníctva, sprevádzal tento nápad veľký skepticizmus na jednej strane a na druhej strane veľa podpory....

Košický samosprávny kraj, ako v podstate stále v posledných dvoch rokoch, bol hneď nápomocný. Mesto Košice taktiež. Už aj táto "politická" vôľa ukázala, že Košice na to majú, aby získali tento titul. 

Rok práce, množstvo prebdených nocí, sĺz pri negatívnych ohlasoch a posmeškoch o zberateľoch titulov, však stále zato. 

Titul sme na rok 2019 získali a patrí každému dobrovoľníkovi, ktorí sa rozhodol niekedy niekde pomôcť. A nielen v Košiciach, celé Slovensko tým ukázalo, že manažment dobrovoľníctva máme dobre zvolení a už len pokračovať v začatej práci:-)

 

 

späť na zoznam