Hľadáme koordinátorov zberného miesta v Košiciach

HorebPET

Hľadáme koordinátorov zberného miesta v Košiciach

01.07.2019 - 31.12.2020Hľadáme iniciatívnych koordinátorov zberného miesta v Košiciach, ktorí by nám pomohli nájsť a rozvíjať zberné miesto PET vrchnákov v Košiciach. Ako organizácia fungujeme už niekoľko rokov a stále rozširujeme svoje aktivity. A práve v Košiciach ich chceme rozširovať ďalej. Ak mávaš trochu voľného času, ktorý by si vedel a vedela použiť na dobrú vec, tak nám napíš na kosice@horebpet.sk

Čo to obnáša?

ČO:
Pomoc pri hľadaní ďalších zberných miest a miest na uskladnenie PET vrchnákov.
Zabezpečovanie chodu zberného miesta.
V rámci otváracích hodín zberného miesta byť prítomný a preberať nazbierané PET vrchnáky od zberateľov.
Komunikácia so zberateľmi a odberateľskou firmou a so zvyškom projektového tímu
Udržiavanie bezpečného a čistého prostredia na zbernom mieste
Asistovať počas odvozu

KEDY
Čo najskôr
Približne 2-4 hodiny času týždenne, ale mení sa to v závislosti od toho čo sa v projekte deje. Niekedy menej niekedy viac.
Najlepšie na dlhodobú spoluprácu, ale závisi od potrebie nielen projektu, ale aj od potrebieh jeho dobrovoľníkov.

KDE
Košice
Aktivity hľadania a komunikácie hlavne z domu
V priestoroch zberného miesta (či už treba udržovať zberné miesto, alebo asistovať pri odvoze)
kosice@horebpet.sk

Počet dobrovoľníkov: 2
   Lokalita: KošiceDoplňujúce informácie:

Oblasti dobrovoľníctva:

  • Administratíva
  • Dobrovoľníctvo cez internet
  • Sociálna oblasť
  • Životné prostredie