Profil organizácie

MAREENA KE

Adresa: Lazaretská 32, 811 09 Bratislava 1

Mareena je mladé občianske združenie, ktorého poslaním je prispieť k tomu, aby bolo Slovensko bezpečným a dôstojným domovom pre ľudí bez ohľadu na ich krajinu pôvodu, etnickú a náboženskú príslušnosť. Asistujeme utečencom a ostatným cudzincom pri integračnom procese pomocou dobrovoľníckeho programu, poskytujeme kurzy zručností a vytvárame priestor na stretávanie a spoznávanie cudzincov a miestnych prostredníctvom komunitných aktivít. Pôsobíme v troch slovenských mestách: Bratislave, Nitre a Košiciach.