Profil organizácie

OZ Keď môžem pomôžem

Adresa: Moldavská 9, 040 11 Košice

Keď môžem pomôžem je neziskové a apolitické občianske združenie, ktoré má ambíciu realizovať v Košiciach sociálne, environmentálne, pohybovo a komunitne zamerané projekty s cieľom zlepšiť priestor, v ktorom žijeme.
Sme partička nadšencov, ktorí chcú robiť spoločnosti prospešné aktivity so smerovaním k udržateľnému a radostnému spôsobu života.
V rámci našej činnosti sa tiež chceme venovať rozvoju dobrovoľníctva a práci ľuďmi so znevýhodnených skupín.