Profil organizácie

Výmenníky

Adresa: Kukučínova 2, Košice

Výmenníky sú malé nenápadné budovy, ktorých ambíciou je, stať sa centrami života košických sídlisk.
Určené sú na to, aby ich každý, kto má záujem, využíval podľa vlastných predstáv a potrieb na rôznorodé umelecké, kreatívne a občianske aktivity. Sedem výmenníkov sa nachádza na sídlisku Furča, KVP, Nad jazerom, Terasa aj v Starom meste.

Do akých aktivít sa dobrovoľníci môžu vo Výmenníkoch zapojiť?
- Festival Amatérskych divadiel (február)
- Benefičné háčkovanie (marec)
- USE THE C!TY (jún)
-Festival Prienik (august)
-Háčkuj v parku (september)
-Festival Rozmanitosť (október)
-Polievkový festival (október)

Viac sa dozvieš na webovej stránke: https://vymenniky.sk/dobrovolnictvo/