Profil organizácie

Home Start Slovakia n.o.

Adresa: Veľké Kapušany

V decembri minulého roka bola založená celoslovenská dobrovoľnícka organizácia Home Start Slovakia n.o. so sídlom vo Veľkých Kapušanoch, ktorá je členom svetovej siete dobrovoľníkov Home –Start Worldwide.
KTO SME?

Nezisková organizácia Home Start Slovakia je dobrovoľnícka organizácia, ktorá prostredníctvom svojich odborníkmi pripravených dobrovoľníkov pomáha mladým rodinám vo svojich domovoch týždennou pravidelnosťou, v priemere 3-6 mesiacov. Pomáhame v každodenných činnostiach, vo vytvorení harmonickej rodinnej atmosféry, v potvrdení rodičovských zručností.

AKO POMÁHAME?
Našim cieľom je, aby sme rodinám, ktoré žiadajú o pomoc pomáhali prekonať ťažké životné situácie. Najčastejšie problémy, v ktorých pomáhame: prvé dieťa, rodina s jedným rodičom, narodenie dvojčiat, viac malých detí v domácnosti, osamelosť, únava, pocit izolácie, chýbajúce rodičovské skúsenosti, práca druhého rodiča v zahraničí. Mimoriadny dôraz kladieme na pomoc rodičom, ktorí vychovávajú postihnuté deti. Naša práca je teda preventívna a vyplní segment, ktorý zatiaľ chýba na palete dobrovoľníctva na Slovensku.
Služby Home Start Slovakia sú bezplatné.
Hľadáme dobrovoľníkov, ktorí majú rodičovské skúseností a budúcich koordinátorov. Dobrovoľnícka práca v našej organizácii je viazaná na predchádzajúcu prípravu v rozsahu predpísaného vzdelávacieho programu.
Hľadáme odborníkov dobrovoľníkov na komunikáciu, psychológov, odborníkov pre postihnuté deti, ktorí by nám pomáhali pripraviť budúcich dobrovoľníkov a koordinátorov.
Kontakt:
homestartsk@gmail.com


Kontaktné informácie: