Profil organizácie

Komunitná záhrada Zázračné Zelené Miesto

Adresa: Vyšná hať, sídlisko Mier, Spišská Nová Ves

Komunitný projekt, ktorý chce pomocou presadzovania úcty k prírode a permakultúrnych princípov spájať ľudí.