Profil organizácie

S nami druhým o.z.

Adresa: Hlavná 40 a Hlavná 25 Košice

Sme občianske združenie S nami druhým, ktoré je zložené prevažne zo sociálnych pracovníkov. Našim cieľom je poskytovať všestrannú pomoc a podporu všetkým, ktorí pomoc potrebujú. Pomoc poskytujeme cielene a adresne podľa stupňa naliehavosti klientovho problému. Našimi klientmi sú jednotlivci, rodiny a komunity, s ktorými naďalej udržiavame dlhodobý kontakt v snahe motivovať klienta k svojpomoci. V novembri 2017 sme otvorili, jedinečný svojho druhu v Košiciach aj na Slovensku - Charity shop Košice, ktorý vzbudzuje medzi ľuďmi obrovský záujem.
Druhý Charity shop Košice sme otvorili na Hlavnej 40 dňa 3.1.2022.
Hlavným princípom fungovania Charity shopov je, že speňažujeme prebytky slovenských domácností a vyzbieranými peniazmi pomáhame ďalej. Ak sa chcete stať súčasťou nášho tímu, neváhajte a zapojte sa. Hľadáme dobrovoľníkov do obchodíkov na vykladanie vecí, dobrovoľníkov na nami organizované akcie, na proces a realizáciu poskytovania pomoci a ďalšie podľa realizovaných projektov. Viac informácií nájdete na našej stránke fb charity shop kosice, www.snamidruhym.sk
Tešíme sa na spoluprácu.
Mgr. Zlatica Hejlová - predseda a štatutár OZ S nami druhým.