Profil organizácie

S nami druhým o.z.

Adresa: Mlynská 17 / vo dvore

Sme občianske združenie S nami druhým, ktoré je zložené prevažne zo sociálnych pracovníkov. Našim cieľom je poskytovať všestrannú pomoc a podporu všetkým, ktorí pomoc potrebujú. Pomoc poskytujeme cielene a adresne podľa stupňa naliehavosti klientovho problému. Našimi klientmi sú jednotlivci, rodiny a komunity, s ktorými naďalej udržiavame dlhodobý kontakt v snahe motivovať klienta k svojpomoci. V novembri 2017 sme otvorili, jedinečný svojho druhu v Košiciach aj na Slovensku - Charity shop Košice, ktorý vzbudzuje medzi ľuďmi obrovský záujem. Speňažujeme prebytky slovenských domácností a vyzbieranými peniazmi pomáhame ďalej. Ak sa chcete stať súčasťou nášho tímu, neváhajte a zapojte sa. Hľadáme dobrovoľníkov do obchodíka na vykladanie vecí, dobrovoľníkov na nami organizované akcie, na proces a realizáciu poskytovania pomoci a ďalšie podľa realizovaných projektov. Viac informácií nájdete na našej stránke fb charity shop kosice, www.snamidruhym.sk
Tešíme sa na spoluprácu.
Mgr. Zlatica Hejlová - predseda a štatutár OZ S nami druhým.